Βασίλης
Γαλάνης

Ειδικός Ορθοδοντικός - Πανοραμική & Υπολογιστική Τομογραφία Κωνικής Δέσμης
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Γ.
Βύρωνος & Κανούτα 1, Τρίκαλα, 42100, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
FB Share
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. Βύρωνος & Κανούτα 1, Τρίκαλα, 42100, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook