Μαρία
Αγάλου

Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος - Συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ
ΑΓΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Νέα Πεντέλη, 15236, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΑΓΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Νέα Πεντέλη, 15236, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook