Στυλιανός
Βλαζάκης

Χειρουργός Παίδων - Παιδοχειρουργός
ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Πορτάλιου Μάρκου 7, Ρέθυμνο - Καλλιθέα, 74100, ΡΕΘΥΜΝΟΥ
FB Share
ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πορτάλιου Μάρκου 7, Ρέθυμνο - Καλλιθέα, 74100, ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook