Δήμητρα
Φωτοπούλου

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ DR
Βασιλέως Παύλου 10, Βούλα, 16673, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ DR Βασιλέως Παύλου 10, Βούλα, 16673, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά:10:00πμ -13:00μμ Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη:18:00μμ -20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook