Αναστασία
Κασίνα

Παιδίατρος
Κασίνα Αναστασία
Ιθώμης 13, Χαλάνδρι, 15231, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Κασίνα Αναστασία Ιθώμης 13, Χαλάνδρι, 15231, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:17:00μμ -20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook