Νικόλαος
Λαζαρίδης

Ωτορινολαρυγγολόγος
Λαζαρίδης Νικόλαος Ν.
Αγίας Σοφίας 18, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Λαζαρίδης Νικόλαος Ν. Αγίας Σοφίας 18, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook