Έλενα
Μπελιάεβα-Καρατζά

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Μπελιαέβα - Καρατζά Έλενα Β.
Ιωνίας 49, Άλιμος, 17456, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Μπελιαέβα - Καρατζά Έλενα Β. Ιωνίας 49, Άλιμος, 17456, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook