Έλενα
Μπελιάεβα-Καρατζά

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος - Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
ΜΠΕΛΙΑΕΒΑ - ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΑ
Ιωνίας 49, Άλιμος, 17456, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΜΠΕΛΙΑΕΒΑ - ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΑ Ιωνίας 49, Άλιμος, 17456, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook