Γεώργιος
Παπαδάκης

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πανάρους 7, Ηράκλειο, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
FB Share
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πανάρους 7, Ηράκλειο, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή εκτός Τετάρτης:09:00πμ -13:00μμ και 18:00μμ -20:00μμ εκτός Τετάρτης και Παρασκευής.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook