Χαράλαμπος
Παπαγεωργίου

Ορθοπαιδικός
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος Γ.
Τραπεζουντίου 15, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
FB Share
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος Γ. Τραπεζουντίου 15, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook