Σοφία
Σκαφίδα

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
ΣΚΑΦΙΔΑ ΣΟΦΙΑ
Μουτάφη 1, Αιγάλεω - Πλατεία Δαβάκη, 12243, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΣΚΑΦΙΔΑ ΣΟΦΙΑ Μουτάφη 1, Αιγάλεω - Πλατεία Δαβάκη, 12243, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook