Θωμάς
Ματσίκας

Ειδικός Καρδιολόγος
Ματσίκας Θωμάς Π.
Βασιλίσσης Σοφίας 8, 4ος Όροφος, Αθήνα - Κολωνάκι, 10674, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Ματσίκας Θωμάς Π. Βασιλίσσης Σοφίας 8, 4ος Όροφος, Αθήνα - Κολωνάκι, 10674, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook