Μόσχος
Παπαδόπουλος

Καθηγητής Ορθοδοντικής Α.Π.Θ. - Ειδικός Ορθοδοντικός για Παιδιά Εφήβους & Ενήλικες
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΜΟΣΧΟΣ
Μητροπόλεως 53, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΜΟΣΧΟΣ Μητροπόλεως 53, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Μόσχος Α. Παπαδόπουλος, Καθηγητής Ορθοδοντικής Α.Π.Θ. Το ιατρείο λειτουργεί καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας κατά τις ώρες 15:00 - 20:30 και δέχεται ασθενείς μετά από ραντεβού. Στο ιατρείο παρέχονται αποκλειστικά ορθοδοντικές υπηρεσίες για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Σπουδές:

Ο κ. Μ. Α. Παπαδόπουλος είναι Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου και Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Εργαστήριο Ορθοδοντικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Αποφοίτησε το 1986 από την Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ αναγορεύθηκε Διδάκτωρ της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Freiburg, Γερμανία το 1988 και έλαβε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική το 1990 στο Εργαστήριο Ορθοδοντικής της ίδιας Σχολής. 

Ο κ. Μ. Α. Παπαδόπουλος είναι επίσης Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού "Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση", Αναπλ. Διευθυντής Σύνταξης  του περιοδικού "Στόμα" και διετέλεσε Βοηθ. Διευθυντού Σύνταξης του περιοδικού "World Journal of Orthodontics". Επίσης διετέλεσε ή διατελεί Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής 13 επιστημονικών περιοδικών, καθώς και κριτής σε 33 ορθοδοντικά, οδοντιατρικά και ιατρικά περιοδικά. EndFragment

Εμπειρία:

Ο κ. Μ. Α. Παπαδόπουλος από το 1994  μέχρι και σήμερα είναι μέλος σε διάφορες βαθμίδες του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο αποκλειστικά για ορθοδοντική από το 1992.

Ακαδημαϊκή Έρευνα:

ΛΙΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

PEER REVIEWED ARTICLES

1.          Papadopoulos MA, Rakosi T. Results of a comparative study of skeletal Class II cases following activator, headgear and combined headgear-activator treatment. Hellenic Stomatological Annals 1990;34:87-96. [PubMed] [Scopus]

2.          Papadopoulos MA. Relationships between malocclusion and periodontal disease. Hellenic Stomatological Annals 1990;34:215-220.

3.          Papadopoulos MA, Hoerler I, Gerber H, Rahn B, Rakosi T. [The effect of static magnetic fields on osteoblast activity: an in-vitro study] Einfluss statischer magnetischer Felder auf die Aktivität von Osteoblasten: Eine in vitro Untersuchung. Fortschritte der Kieferorthopädie / Journal Of Orofacial Orthopedics 1992;53:218-222. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 0.859]

4.          Athanasiou AE, Papadopoulos MA, Mazaheri M, Lagoudakis M. Cephalometric evaluation of pharynx, soft palate, adenoid tissue, tongue and hyoid bone following the use of mandibular repositioning appliance in obstructive sleep apnea patients. International Journal of Adult Orthodontics and Orthognathic Surgery 1994;9:273-283. [PubMed] [Scopus]

5.          Papadopoulos MA, Koutsikou T. Rapid maxillary expansion with the fixed acrylic orthodontic appliance according to Rakosi. Orthodontic Review 1994;6:5-21.

The above-mentioned paper received the "Tsoukanelis Award" for outstanding work by Aristotle University of Thessaloniki. October 7, 1993.

6.          Karamouzos A, Athanasiou AE, Papadopoulos MA. Clinical characteristics and properties of ceramic brackets: A comprehensive review. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 1997;112:34-40. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.381]

7.          Karamouzos A, Athanasiou AE, Papadopoulos MΑ. Clinical characteristics and properties of plastic brackets: A comprehensive review. Hellenic Orthodontic Review 1998;1:51-61.

8.          Papadopoulos MA. Simultaneous distalization of maxillary first and second molars by means of superelastic NiTi coils. Hellenic Orthodontic Review 1998;1:71-76.

9.          Papageorgiou IS, Papadopoulos MA, Zafiriadis A. Dentoalveolar characteristics in Angle Class II, division 2 malocclusion. Hellenic Orthodontic Review 1998;1:117-134.

10.       Papadopoulos MA. Biological aspects of the use of permanent magnets and static magnetic fields in orthodontics. Hellenic Orthodontic Review 1998;1:145-157.

11.       Koupis NS, Athanasiou AE, Papadopoulos MΑ. The use of dental age as maturity indicator: A comprehensive review. Hellenic Orthodontic Review 1998;1:159-173.

12.       Papadopoulos MA. Clinical applications of magnets in orthodontics. Hellenic Orthodontic Review 1999;2:31-42.

13.       Panagiotouni E, Raitsidis R, Vlachogianni E, Papadopoulos MA, Chasapis E, Kapari D. Treatment of sleep apnea syndrome with intraoral prostheses in edentulous patients. Stoma 1999;27:249-260.

14.       Papadopoulos MA. A study of the biomechanical characteristics of magnetic force systems used in orthodontics. Hellenic Orthodontic Review 1999;2:89-97.

15.       Papadopoulos MA, Christou PK. Centers of resistance of the maxillary complex: Theoretical models and practical applications in orthodontics. Hellenic Orthodontic Review 2000;3:35-51.

16.       Korda R, Nikolidakis D, Xagorakis M, Athanasiou AE, Papadopoulos MA. Morphological characteristics and crown/root relationships of upper central incisors in subjects with Class II, division 1 and 2 malocclusions. Hellenic Orthodontic Review 2000;3:89-96.

17.       Sidiropoulou-Chatzigianni S, Papadopoulos MA, Kolokithas G. Dentoskeletal morphology in children with juvenile idiopathic arthritis compared with healthy children. Journal of Orthodontics 2001;28:53-58. [PubMed] [Scopus]

A summary of the above-mentioned paper was re-published electronically in Spanish language by "Dental Press International" /abstracts/master.php?cod_abstract=917 4 May 2005), in English language by "Biblioteca Virtual en Salud",  asp?idb=3774 4 May 2005), and in French language by "KOURIR [French association for parents of children with Juvenile Idiopathic Arthritis and other pediatric rheumatic diseases]" (Available at: http://www.kourir.org/veille/0103.htm 4 May 2005).

This above-mentioned paper was one of “The 50 Most-Frequently Cited Articles” of the Journal of Orthodontics ranking the position #38.

18.       Papadopoulos MA, Sidiropoulou-Chatzigianni S, Kolokithas G. Cephalometric evaluation of soft tissue profile of children with juvenile rheumatoid arthritis compared with healthy children. Kieferorthopädie 2000;14:29-38.

19.       Papadopoulos MA, Morfaki O, Athanasiou AE, Eliades T. Recycling of orthodontic brackets: Effects on physical properties and characteristics – Ethical and legal aspects. Revue d’ Orthopédie Dentofacial 2000;34:257-276.

A summary of the above-mentioned paper was re-published the "World Journal of Orthodontics" 2001;2:87.

20.       Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA, Gianniou E, Kolokithas G. Congenitally missing teeth in a malocclusion population. Hellenic Orthodontic Review 2000;3:65-79.

21.       Papadopoulos MA, Athanasiou AE, Peitsinis V, Ioannidou-Marathiotou I. Cephalometric evaluation of structural characteristics of mandibular rotation in patients with Class III malocclusion and prognathism. Hellenic Orthodontic Review 2001;4:81-102.

22.       Papadopoulos MA, Ioannidou-Marathiotou I, Gianniou E, Kolokithas G. Impacted teeth in a Greek malocclusion population. Hellenic Orthodontic Review 2001;4:103-117.

23.       Papadopulos ΝA, Papadopoulos MA, Zeilhofer HF, Boos H, Henke J, Erhardt W, Boettcher P, Stolla R, Kovacs L, Schaff J, Biemer E. [Intrauterine maxillary reconstruction by cleft lip and palate in the sheep model] Intrauterine Oberkieferrekonstruktion am Beispiel der Lippen-Kiefer-Gaumenspalten beim Schaffmodell. Chirurgisches Forum 2002;31:557-560.

24.       Papadopoulos MA, Christou PK, Athanasiou AE, Boettcher P, Zeilhofer HF, Sader S, Papadopulos NA. Three-dimensional craniofacial reconstruction imaging. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics 2002;93:382-393. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.457]

A summary of the above-mentioned paper was re-published electronically in the internet website "Worldwide Guide to Rapid Prototyping". (Available at: http://home.att.net/ ~rpml/ p04a/ p04a_562.htm 4 May 2005.)

25.       Papageorgiou IS, Papadopoulos MA. Dentoalveolar characteristics of subjects with Class II, division 1 malocclusion. Hellenic Orthodontic Review 2002;5:69-82.

26.       Papadopoulos MA, Jannowitz C, Christou P, Henke J, Boettcher P, Sader R, Kovacs L, Zeilhofer H-F, Biemer E, Papadopulos ΝA. Fetal surgical treatment of cleft-lip and palate: A real possibility or a utopia? Hellenic Plastic Surgery 2002;2:191-203.

27.       Papadopulos ΝA, Zeilhofer HF, Papadopoulos MA, Feussner H, Henke J, Kovacs L, Horch HH, Biemer E. [Experimental endoscopic intrauterine surgery for craniofacial malformations such as the cleft lip and palate] Tierexperimentelle endoskopische intrauterine Chirurgie bei kraniofazialen Fehlbildungen am Beispiel der Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 2003;7:70-75. [PubMed] [Scopus]

28.       Papadopoulos MA, Papadopulos NA, Jannowitz C, Henke J, Böttcher P, Klöppel M, Müller D, Zeilhofer H-F, Kovacs L, Biemer E. [Three-dimensional computer tomographic evaluation of middle face growth following intrauterine repair of surgically created maxillary defects in the sheep fetus] Drei-dimensionale computertomographische Auswertung des Mittelgesichtswachstums nach intrauteriner Wiederherstellung von chirurgisch erzeugten Oberkieferdefekten am Schaffetus. Chirurgisches Forum 2003;32:17-19. (Invited article)

The above-mentioned paper was selected as candidate for the Fritz-Linder Award as one of the best submitted, was presented in a special session during the 120th Congress of the German Society of Surgeons, Munich, Germany, 29.04-02.05.200,3 and was published after invitation in the journal Chirurgisches Forum.

29.       Papadopoulos MA. Meta-analysis in evidence-based orthodontics. Orthodontics and Craniofacial Research 2003;6:112–126. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.652]

A summary of the above-mentioned paper was re-published electronically by Dream Pharmaceuticals. (Available at: http://rx-drugs-online-usa.com/ref-medicine/ medicine-research-abs5.950.html 4 May 2005.)

30.       Papadopoulos MA. The cooperation of Orthodontics, Prosthetics, Periodontics and Maxillofacial Surgery for the management of complex dental problems. Hellenic Stomatological Annals 2003;47:365-373.

31.       Georgiakaki Ι, Papadopoulos MA, Ioannidou-Marathiotou Ι. Evaluation of the result of orthodontic treatment of Class II, division 1 malocclusion by means of PAR index. Hellenic Orthodontic Review 2003;6:27-44.

32.       Georgiakaki Ι, Papadopoulos MA, Ioannidou-Marathiotou Ι. Evaluation of the result of orthodontic treatment of Class II, division 1 malocclusion by means of ICON index. Hellenic Orthodontic Review 2003;6:113-128.

33.       Papadopulos NA, Papadopoulos MA. Can intrauterine surgery improve the quality of life of cleft lip and palate patients? Hippokratia 2003;7:59-80.

34.       Athanasiou AE, Papadopoulos MA, Nasiopoulos AT, Ioannidou I, Kolokithas G. Changes in the mechanical advantages of the masseter and temporal muscles and the number and intensity of occlusal contacts following Herbst appliance treatment of Class II, division 1 malocclusion: an early evaluation. Journal of Marmara University Dental Faculty 2004;5:435-444. (Invited article)

35.       Eliades T, Zinelis S, Papadopoulos MA, Eliades G, Athanasiou AE. Nickel content of as-received and retrieved NiTi and stainless steel archwires: assessing the nickel release hypothesis. Angle Orthodontist 2004;74:151-154. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.207]

A summary of the above-mentioned paper was re-published electronically in Spanish language by Dental Press International. (Available at: http://www.dentalpress.com.br/ abstracts/master.php?cod_abstract=2737 4 May 2005.)

36.       Melkos A, Papadopoulos MA. Periodontal aspects associated with the surgical and orthodontic treatment of impacted canines. Hellenic Orthodontic Review 2004;7:9-24.

37.       Papadopoulos MA, Mavropoulos A, Karamouzos A. Cephalometric changes following simultaneous first and second maxillary molar distalization using a non-compliance intraoral appliance. Journal of Orofacial Orthopedics 2004;65:123-136. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 0.859]

A summary of the above-mentioned paper was re-published in the "American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics" 2004;126:527.

38.       Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer HF, Boos H, Henke J, Erhardt W, Boettcher P, Stolla R, Kovacs L, Biemer E. Intrauterine autogenous fetal bone transplantation for the repair of cleft-like defects in the mid-gestational sheep model. Journal of Craniomaxillofacial Surgery 2004;32:199-210. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.643]

39.       Huhn EA, Jannowitz C, Boos H, Papadopoulos MA, Zeilhofer H-F, Henke J, Müller D, Kovacs L, Biemer E, Papadopulos NA. [Fetal wound healing: current status and new perspectives] Fetale Wundheilung: Aktueller Stand und neue Perspektiven. Der Chirurg 2004;75:498–507 [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 0.703]

40.       Ioannidou I, Papadopoulos MA. [Mode of action of functional appliances - Clinical evidence - Scientific proof] Mode d’action des appareils fonctionnels – Evidence clinique – Preuve scientifique. L’Orthodontie Française 2005;76:111-126. [PubMed]

41.       Mavropoulos A, Karamouzos A, Kiliaridis S, Papadopoulos MA. Efficiency of non-compliance simultaneous first and second upper molar distalization: A 3D tooth movement analysis. Angle Orthodontist 2005;75:532-539. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.207]

42.       Kalavritinos M, Papadopoulos MA, Nasiopoulos A. Dental arch and cephalometric changes following treatment of Class III malocclusion by means of the Functional Regulator (FR-3) appliance. Journal of Orofacial Orthopedics 2005;66:135–147. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 0.859]

43.       Papadopoulos MA, Jannowitz C, Boettcher P, Henke J, Stolla R, Zeilhofer HF, Kovacs L, Erhardt W, Biemer E, Papadopulos NA. Three-dimensional fetal cephalometry: An evaluation of the reliability of cephalometric measurements based on three-dimensional CT reconstructions and on dry skulls of sheep fetuses. Journal of Craniomaxillofacial Surgery 2005;33:229-237. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.643]

44.       Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Kovacs L, Zeilhofer HF, Henke J, Boettcher P, Biemer E. Foetal surgery and cleft lip and palate: current status and new perspectives. British Journal of Plastic Surgery 2005;58:593-607. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.494, “Br J Plast Surg” is continued by the “Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery”]

45.       Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. Assessment of cephalometric analyses used for craniofacial complex evaluation: Part I - Sagittal maxillary position. Hellenic Orthodontic Review 2005;8:15-32.

46.       Mavropoulos A, Sayinsu K, Allaf F, Kiliaridis S, Papadopoulos MA, Keles A. Non-compliance unilateral maxillary molar distalization (Keles Slider): a 3D tooth movement analysis. Angle Orthodontist 2006;76:382-387. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.207]

47.       Kanavakis G, Spinos G, Polychronopoulou A, Eliades T, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Orthodontic journals with impact factors in perspective: Trends in the types of articles and authorship characteristics. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2006;130:516-522. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.381]

The above-mentioned paper was selected among all papers published in the same issue and was presented in the column “Editor’s Choice” of the same journal (American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2006;130:12Α), as well as in the newsletter of the American Association of Orthodontists (The Bulletin 2006;24:20).

48.       Papadopoulos MA, Papadopulos NA, Jannowitz C, Boettcher P, Henke J, Stolla R, Zeilhofer H-F, Kovacs L, Biemer E. Three-dimensional cephalometric evaluation of maxillary growth following in utero repair of cleft lip and alveolar like defects in the midgestational sheep model. Fetal Diagnosis and Therapy 2006;21:105-114. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.048]

49.       Hatzoudi M, Papadopoulos MA. Prevalence of tooth transposition in Greek population. Hellenic Orthodontic Review 2006;9:11-22.

50.       Kovacs L, Zimmermann A, Brockmann G, Baurecht H, Schwenzer-Zimmerer K, Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Sader R, Biemer E, Zeilhofer H-F. Accuracy and precision of the three-dimensional assessment of the facial surface using a 3D laser scanner. IEEE Transactions on Medical Imaging 2006;25:742-754. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 3.643]

51.       Nasiopoulos AT, Athanasiou AE, Kolokithas G, Ioannidou I, Papadopoulos MA. Premolar root changes following treatment with the banded Herbst appliance. Journal of Orofacial Orthopedics 2006;67:261-271. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 0.859]

52.       Papadopoulos MA, Gkiaouris I. A critical evaluation of meta-analyses in orthodontics. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2007;131:589-599. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.381]

The above-mentioned paper was selected among all papers published in the same issue and was presented in the column “Editor’s Choice” of the same journal (American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2007;131:13Α), as well as in the newsletter of the American Association of Orthodontists (The Bulletin 2006;24:20).

The above-mentioned paper is included in the special website “Evidence Based Orthodontics” of the American Association of Orthodontists [http://www.aaomembers.org /library/sysreviews/index.cfm], as well as in the special website “ADA Center of Evidence Based Dentistry” of the American Dental Association [http://ebd.ada.org/Systematic Reviews.aspx], in which only studies with strong evidence are selected to be included.

53.       Papadopoulos MA, Tarawneh F. The use of mini-screw implants for temporary skeletal anchorage in orthodontics: A comprehensive review. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology 2007;103:e6-e15. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.457]

The above-mentioned paper succeeded the 9th position (period April-June 2007), the 17th position (period July-September 2007), the 16th position (period October-December 2007), the 25th position (period January-March 2008), and the 18th position (period April-June 2008) in the Science Direct "TOP 25" list, which includes the 25 most read articles of the above journal for corresponding period.

The above-mentioned paper was re-published electronically in the medical website of Surgytec after invitation (Available at: www.surgytec.com 10 August 2009).

54.       Karamouzos A, Papadopoulos MA, Kolokithas G, Athanasiou AE. Precision of in vivo spectrophotometric colour evaluation of natural teeth. Journal of Oral Rehabilitation 2007;34:613-621. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.529]

55.       Mavroudi S, Rekopoulou L, Papadopulos NA, Papadopoulos MA. Etiology, classification, diagnosis and treatment of cleft lip and palate. Hellenic Orthodontic Review 2007;10:103-128.

56.       Sidiropoulou-Chatzigianni S, Papadopoulos MA, Kolokithas G. Mandibular condyle lesions in children with juvenile idiopathic arthritis. Cleft Palate-Craniofacial Journal 2008;45:57-62. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 0.822]

57.       Ioannidis IC, Papadopoulos MA, Papadopulos NA. Muscle reconstruction of the lip in the primary surgical treatment of cleft lip: A comprehensive review. Hellenic Orthodontic Review 2008;11:35-53.

58.       Ioannidou-Marathiotou I, Papamanou D, Papadopoulos MA. Orthodontics and esthetics of the face: From the “norms” of ancient times to contemporary pluralism. A critical review. Progress in Orthodontics 2008;9:6-20. [PubMed]

59.       Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of Class II malocclusion with miniscrew implants. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2008;134:604.e1-e16. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.381]

The above-mentioned paper was the most downloaded article of the AJO-DO for the year 2008, and succeeded the 1st position in the Science Direct "TOP 25" list (period October-December 2008), which includes the 25 most read articles of the above journal for the corresponding period.

60.       Kolokitha O-E, Kaklamanos E, Papadopoulos MA. Prevalence of nickel hypersensitivity in orthodontic patients: A meta-analysis. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2008;134:722.e1-722.e12. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.381]

The above-mentioned paper was selected from the editor of the journal among all articles published in the same issue and presented on the front cover with the heading “Solving Clinical Problems”.

              The above-mentioned paper is included in the special website “ADA Center of Evidence Based Dentistry” of the American Dental Association [http://ebd.ada.org/Systematic Reviews.aspx ], in which only studies with strong evidence are selected to be included, as well as in the database “DARE (The Database of Abstracts of Reviews of Effects)" [http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/ShowRecord.asp?ID=12009103943]  of the Centre for Reviews and Dissemination (CRD) [http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/], in which evidence based studies in medicine fulfilling specific criteria are selected to be included.

61.       Eliades T, Zinelis S, Papadopoulos MA, Eliades G. Characterization of retrieved orthodontic miniscrew implants. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2009;135:10.e1-10.e7. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.381]

The above-mentioned paper succeeded the 3rd position in the Science Direct "TOP 25" list (period January-March 2009), which includes the 25 most read articles of the above journal for the corresponding period.

62.       Papadopoulos MA, Lazaridou-Terzoudi T, Øland J, Athanasiou AE, Melsen B. Comparison of soft and hard tissue profiles of orthognathic surgery patients treated recently and 20 years earlier. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology 2009;108:e8-13. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.457]

63.       Antoszewska J, Papadopoulos MA, Park H-S, Ludwig B. Five-year experience with orthodontic miniscrew implants: A retrospective investigation of factors influencing success rates. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2009;136:158.e1-158.e10. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.381]

64.       Papadopoulos MA, Chatzoudi M, Karagiannis V. Assessment of characteristic features and accompanying dental anomalies to tooth transposition: A meta-analysis. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2009;136:308.e1-308.e10. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.381]

65.       Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. Assessment of cephalometric analyses used for craniofacial complex evaluation: Part II - Sagittal mandibular position. Hellenic Orthodontic Review 2009;12:15-33.

66.       Papadopoulos MA, Chatzoudi M, Kaklamanos EG. Prevalence of tooth transposition: a meta-analysis. Angle Orthodontist 2010;80:275-285. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.207]

67.       Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Kondylidou-Sidira A, Kokkas A, Karagiannis V. Digital subtraction radiography of panoramic radiographs to evaluate maxillary central incisor root resorption after orthodontic treatment. World Journal of Orthodontics 2010;11:142-52. [PubMed]

68.       Papadopoulos MA. Meta-analyses and orthodontic evidence-based clinical practice in the 21st century. The Open Dentistry Journal 2010;4:92-123. [PubMed] (Invited article) 

69.       Papadopoulos MA, Melkos A, Athanasiou AE. Noncompliance maxillary molar distalization by means of the First Class Appliance®: A randomized controlled trial. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2010;137:586.e1-586.e13. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.381]

70.       Papadopoulos MA. The “Advanced Molar Distalization Appliance”: A novel approach to correct Class II malocclusion. Recent Patents on Biomedical Engineering 2010;3:6-15. [Scopus] (Invited article)

71.       Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA.  Orthodontic treatment and root resorption: A critical analysis of the biomechanical factors. Hellenic Orthodontic Review 2010;13:69-82.

72.       Karamouzos A, Athanasiou AE, Papadopoulos MA, Kolokithas G. Tooth color assessment following orthodontic treatment: a prospective clinical trial. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2010;138:537.e1-8. [PubMed] [IF 2011 = 1.381]

The above-mentioned paper was selected among all papers published in the same issue and was presented in the column “Editor’s Choice” of the same journal (American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2010;138:11Α).

73.       Papadopoulos MA. Innovative orthodontic treatment of Class II malocclusion: A noncompliance, nonextraction and efficient approach using miniscrew implants. World Journal of Orthodontics 2010;11(suppl):355. [PubMed] (invited article)

74.       Polychronopoulou A, Eliades T, Taoufik K, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Knowledge on biostatistics of orthodontic postgraduate students in Europe. European Journal of Orthodontics 2011;33:434–440. [PubMed] [IF 2011 = 0.893]

75.       Øland J, Jensen J, Papadopoulos MA. Does the skeletal facial profile influence presurgical motives and postsurgical satisfaction? A prospective study of 66 surgical-orthodontic patients. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2011;69:2025-32. [PubMed] [IF 2011 = 1.640]

76.       Papadopoulos MA, Papageorgiou SN, Zogakis IP. Clinical effectiveness of orthodontic miniscrew implants: A meta-analysis. Journal of Dental Research 2011;90:969-76. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 3.486]

A summary of the above-mentioned paper was re-published at the "American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics" 2012;141:537, and cited in the website of the http://ebd.ada.org/SystematicReviewsCategories.aspx?IndexId=0e4cc614-5ce1-43d8-81ca-49e671937c94%20&srTitle=Orthodontics

77.       Papageorgiou SN, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Evaluation of methodology and quality characteristics of systematic reviews in orthodontics. Orthodontics & Craniofacial Research 2011;14:116-137. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.652]

78.       Eder M, Brockmann G, Zimmermann A, Papadopoulos MA, Schwenzer-Zimmerer K, Zeilhofer HF, Sader R, Papadopulos NA, Kovacs L. Evaluation of precision and accuracy assessment of different 3-D surface imaging systems for medical purposes. Journal of Digital Imaging 2012 May 15. [Epub ahead of print] [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.255]

79.       Papageorgiou SN, Zogakis IP, Papadopoulos MA. Failure rates and associated risk factors of orthodontic miniscrew implants: A meta-analysis. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2012;142:577-595.e7. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.381]

The above-mentioned paper received the "Turpin Award for Evidence-Based Research” from the American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics for the year 2013.

The above-mentioned paper was presented after invitation of the Editor in Chief as “Featured video of the month November 2012” on the official site [http://www.ajodo.org/home] and on the blog site [http://ajodoblog.blogspot.gr/ 2012/11/video-of-month.html] of the journal.

The above-mentioned paper was cited in the website of the ADA Center for Evidence-Based Dentistry: http://ebd.ada.org/SystematicReviewsCategories.aspx?IndexId=0e4cc614-5ce1-43d8-81ca-49e671937c94%20&srTitle=Orthodontics

80.       Papadopoulos MA, Koumpridou EN, Vakalis ML, Papageorgiou SN. Effectiveness of pre-surgical infant orthopedic treatment for cleft lip and palate patients: a systematic review and meta-analysis. Orthodontics & Craniofacial Research 2012;15:207–236. [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 1.652]

81.       Ioannidou-Marathiotou I, Zafeiriadis A, Papadopoulos MA. Root resorption of endodontically treated teeth following orthodontic treatment: A Meta-Analysis. Clinical Oral Investigations 2012. DOI: 10.1007/s00784-012-0860-8 2012 October 12. [Epub ahead of print]  [PubMed] [Scopus] [IF 2011 = 2.364]

82.       Papadopoulos MA, Alexiou A. Treatment of Class II malocclusion with functional appliances or extraoral headgears? A comparison on monozygotic twins. Hellenic Orthodontic Review 2012;15:81-115.

83.       Papageorgiou SN, Papadopoulos MA, Athanasiou A.E. Reporting characteristics of meta-analyses in orthodontics: methodological assessment and statistical recommendations. European Journal of Orthodontics 2013. [PubMed] [Scopus] (accepted)

84.       Papadopoulos MA, Papageorgiou SN. Current evidence on clinical performance of miniscrew implants in orthodontic treatment. Seminars in Orthodontics 2013. [PubMed] [Scopus] (invited article) (in press)

85.       Papageorgiou SN, Papadopoulos MA, Athanasiou A.E. Assessing small study effects and publication bias in orthodontics: A meta-analytical study. Journal of Orthodontics 2013. [PubMed] [Scopus] (submitted)

                                                                                 

THESES

1.          Papadopoulos MΑ. [The influence of orthodontic/orthopedic treatment on maxillary and mandibular growth processes of skeletal Class II malocclusions] Kieferorthopädische-therapeutische Beeinflussbarkeit der Wachstumsvorgänge des Ober- und Unterkiefers bei skelettalen Anomalien der Klasse II. Doctorate Degree Thesis, School of Dentistry, University of Freiburg, Freiburg, Germany, 1988.

2.          Papadopoulos MA. Non-compliance distalization: A monograph on the clinical management and effectiveness of a jig assembly in Class II malocclusion orthodontic treatment. Monograph as partial fulfillment for the promotion to the position of Associate Professor at the School of Dentistry of the Aristotle University of Thessaloniki [Equivalent to Habilitation Thesis] Thessaloniki, Greece: Phototypotiki, 2005. (Available in Free Full Text at: www.orthodontics.net.gr)

 

                                                                                  

BOOKS

 

 

1.          Dimitrakopoulos I, Dionisopoulos P, Kapari D, Koidis P, Natsinas N, Papadopoulos MA, Helvatzoglou M, editors. Dental biomaterials. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2001.

2.          Papadopoulos MA, editor. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006.

The above mentioned book has been published in two editions (2006 and 2008), was translated in Spanish and Chinese language, and received positive reviews published in the following scientific journals:

1.     American Journal of Orthodontics Dentofacial Orthopedics 2007;131(Suppl):133-4.

2.     Australian Orthodontic Journal 2006;22:175-7.

3.     European Journal of Orthodontics 2007;29:110.

4.     Journal of Orofacial Orthopedics 2007;68:522.

5.     Journal of Orthodontics 2007;34:57-8.

6.     L' Orthodontie Française 2008;79:307.

7.     Kieferorthopädie 2008;22:147-8.

8.     Orthodontic Products Newsbites 2007 (Available at: www.orthodonticproducts online.com /newsbites/2007-11-12_04.asp)

9.     Ortodoncia 2006;69:89.

10.  Progress in Orthodontics 2008;9:93-94.

11.  Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial 2007;12:10.

12.  World Journal of Orthodontics 2007;8:84-5.

13.  Hellenic Orthodontic Review 2007;10:129-30.

3.          Papadopoulos MA, editor. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and mini plates. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2013. (In press)

4.          Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, editors. Orofacial clefts: Cleft lip and palate: Diagnosis and treatment management. Thessaloniki, 2013. (In press)

 

 

BOOK CHAPTERS

 

 

1.          Athanasiou AE, Papadopoulos MΑ, Lagoudakis M, Goumas P. Cephalometric assessment of craniocervical angulation, pharyngeal relationships, soft palate dimensions and hyoid bone and tongue positions. In: Athanasiou AE, ed. Orthodontic Cephalometry. London: Mosby-Wolfe, 1995:203-220, 1997:203-220.

The above-mentioned book has been published in two editions (1995 and 1997) and received positive reviews published in the scientific journals:

1.     Doody’s health Sciences Book Review Journal 1995:333.

2.     British Dental Journal 1996;180:396.

3.     British Journal of Orthodontics 1996;23:178.

4.     European Journal of Orthodontics 1996;18:307.

5.     Danish Dental Journal 1996;100:822.

6.     General Dentistry 1996;55:176.

7.     Journal of Clinical Orthodontics 1996;30:387.

8.     Journal of Orofacial Orthopedics 1996;57:343.

9.     Journal of the American Dental Association 1996;127:738.

10.   Kieferorthopädie 1996;10:283-285.

11.   Orthodontic Review 1995;8:61-62.

12.   American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 1997;111:458-459.

2.          Kapari D, Papadopoulos MA. General aspects of biomaterials. In: Dimitrakopoulos I, Dionisopoulos P, Kapari D, Koidis P, Natsinas N, Papadopoulos MA, Helvatzoglou M. Dental biomaterials. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2001:9-10

3.          Kapari D, Papadopoulos MA. Principles of biocompatibility and toxicity. In: Dimitrakopoulos I, Dionisopoulos P, Kapari D, Koidis P, Natsinas N, Papadopoulos MA, Helvatzoglou M. Dental biomaterials. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2001:11.

4.          Papadopoulos MA. Orthodontic Biomaterials. In: Dimitrakopoulos I, Dionisopoulos P, Kapari D, Koidis P, Natsinas N, Papadopoulos MA, Helvatzoglou M. Dental biomaterials. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2001:159-182.

5.          Papadopoulos MA. Classification of the non-compliance appliances used for Class II correction. In: Papadopoulos MA, editor. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006:9-17.

6.          Papadopoulos MA. Overview of the inter-maxillary non-compliance appliances. In: Papadopoulos MA, editor. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006:21-34.

7.          Paulsen HU, Papadopoulos MA. The Herbst appliance. In: Papadopoulos MA, editor. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006:35-57.

8.          Papadopoulos MA. Overview of the intra-maxillary non-compliance distalization appliances. In: Papadopoulos MA, editor. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006:219-229.

9.          Papadopoulos MA. The Jones jig and modifications. In: Papadopoulos MA, editor. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006:283-295.

10.        Papadopoulos MA. Overview of the intra-maxillary non-compliance appliances with absolute anchorage. In: Papadopoulos MA, editor. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006:341-344.

11.        Papadopoulos MA. Clinical efficacy of the non-compliance appliances used for Class II orthodontic correction. In: Papadopoulos MA, editor. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006:367-387.

12.        Papadopoulos MA. Noncompliance approaches for the management of Class II malocclusion. In: Papadopoulos MA, ed. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and mini plates. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2013. (In press)

13.        Zinelis S, Al Jabbari S, Papadopoulos MA, Eliades T, Eliades G. Biomaterial properties of orthodontic mini-screw implants. In: Papadopoulos MA, ed. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and mini plates. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2013. (In press)

14.        Papadopoulos MA, Tarawneh F. The use of mini-screw implants for temporary skeletal anchorage in orthodontic treatment: clinical considerations. In: Papadopoulos MA, ed. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and mini plates. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2013. (In press)

15.        Morea C, Dominguez GC, Papadopoulos MA. Surgical guides for optimal positioning of miniscrew implants. In: Papadopoulos MA, ed. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and mini plates. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2013. (In press)

16.        Kinzinger G, Ludwig B, Glasl B, Papadopoulos MA. An overview of the clinical applications of orthodontic implants for the correction of Class II malocclusion. In: Papadopoulos MA, ed. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and mini plates. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2013. (In press)

17.        Papadopoulos MA, Zymperdikas V. An overview of the clinical applications of miniscrew implants for the treatment of Class II malocclusion in orthodontics. In: Papadopoulos MA, ed. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and mini plates. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2013. (In press)

18.        Papadopoulos MA. The use of a Miniscrew Implant Supported Distalization System (MISDS) for the treatment of Class II malocclusion. In: Papadopoulos MA, ed. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and mini plates. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2013. (In press)

19.        Papadopoulos MA. The use of the Advanced Molar Distalization Appliance (AMDA) for the comprehensive management of Class II malocclusion. In: Papadopoulos MA, ed. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and mini plates. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2013. (In press)

20.        Anka G, Papadopoulos MA. Nonextraction treatment of Class II malocclusion using miniscrew implant anchorage. In: Papadopoulos MA, ed. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and mini plates. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2013. (In press)

21.        Takemoto K, Papadopoulos MA. Skeletal anchorage in lingual orthodontic treatment of Class II malocclusion with sliding mechanics. In: Papadopoulos MA, ed. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and mini plates. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2013. (In press)

22.        Papadopoulos MA, Papageorgiou SN, Zogakis IP. Success rates and risk factors of orthodontic miniscrew implants used as temporary anchorage devices for orthodontic purposes. In: Papadopoulos MA, ed. Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion: Contemporary applications of orthodontic implants, miniscrew implants and mini plates. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2013. (In press)

23.        Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA. Introduction to cleft lip and palate. In: Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, editors. Cleft lip and palate: Diagnosis and treatment management. Thessaloniki, 2013. (In press)

24.        Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA. Embryology of cleft lip and palate. In: Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, editors. Cleft lip and palate: Diagnosis and treatment management. Thessaloniki, 2013. (In press)

25.        Papadopoulos MA, Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopulos ΝA. Etiology of cleft lip and palate. In: Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, editors. Cleft lip and palate: Diagnosis and treatment management. Thessaloniki, 2013. (In press)

26.        Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA. Prevalence of cleft lip and palate. In: Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, editors. Cleft lip and palate: Diagnosis and treatment management. Thessaloniki, 2013. (In press)

27.        Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, Ioannidou-Marathiotou Ι. Types and classification of cleft lip and palate. In: Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, editors. Cleft lip and palate: Diagnosis and treatment management. Thessaloniki, 2013. (In press)

28.        Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA. Diagnosis of cleft lip and palate. In: Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, editors. Cleft lip and palate: Diagnosis and treatment management. Thessaloniki, 2013. (In press)

29.        Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA. Protocols for the management of cleft lip and palate. In: Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, editors. Cleft lip and palate: Diagnosis and treatment management. Thessaloniki, 2013. (In press)

30.        Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA. Muscular reconstruction of the lip in th primary surgical treatemnt of cleft lip and palate. In: Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, editors. Cleft lip and palate: Diagnosis and treatment management. Thessaloniki, 2013. (In press)

31.        Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of cleft lip and palate. In: Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, editors. Cleft lip and palate: Diagnosis and treatment management. Thessaloniki, 2013. (In press)

32.        Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, Ioannidou-Marathiotou Ι. The effect of surgical approaches on growth and development of cleft lip and palate patients. In: Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, editors. Cleft lip and palate: Diagnosis and treatment management. Thessaloniki, 2013. (In press)

33.        Papadopoulos MA, Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopulos ΝA. Critical assessment of the surgical and orthopedic treatment approaches for the management of cleft lip and palate. In: Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, editors. Cleft lip and palate: Diagnosis and treatment management. Thessaloniki, 2013. (In press)

34.        Papadopoulos MA, Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopulos ΝA. Growth and development of the craniofacial complex of untreated patients with cleft lip and palate. In: Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, editors. Cleft lip and palate: Diagnosis and treatment management. Thessaloniki, 2012. 2013. (In press)

35.        Papadopulos ΝA, Papadopoulos MA. Experimental intrauterine surgery for the management of cleft lip and palate. In: Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, editors. Cleft lip and palate: Diagnosis and treatment management. Thessaloniki, 2013. (In press)

36.        Papadopoulos MA. Correction of Class II malocclusion with miniscrew implants. In: Antoszewska J, editor. Anchorage and interdisciplinary treatment in contemporary orthodontics. Wroclaw, Poland, 2013. (In press)

37.        Papadopoulos MA. Meta-analyses and evidence based orthodontic practice. In: Eliades T, edior. Research Methods in Orthodontics, Berlin: Springer-Verlag, 2013:127-158.

 

 

INTERVIEWS

 

 

1.          Papadopoulos MA. Interview. Ortodoncia – The Journal of the Argentinian Orthodontic Society 2007;70:46-58.

2.          Papadopoulos MA. Interview – Part I. Forum Ortodontyczne [Orthodontic Forum] – The Journal of the Polish Orthodontic Society 2007;3:137-143.

3.          Papadopoulos MA. Interview – Part II. Forum Ortodontyczne [Orthodontic Forum] – The Journal of the Polish Orthodontic Society 2007;3:178-185.

4.          Papadopoulos MA. Interview – Part III. Forum Ortodontyczne [Orthodontic Forum] – The Journal of the Polish Orthodontic Society 2008;4:6-12.

5.          Papadopoulos MA. Interview – Part I. KN – Kieferorthopädie Nachrichten 2009;5:1,9.

6.          Papadopoulos MA. Interview – Part II. KN – Kieferorthopädie Nachrichten 2009;6:10-11.

7.          Papadopoulos MA. Interview. Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial 2009;14:25-38.

8.          Papadopoulos MA. Interview. Orthodontic Review - The journal of the Bulgarian Orthodontic Society 2010;12:3-10.

 

 

OTHER PUBLICATIONS

 

 

1.          Papadopoulos MA, Hoerler I, Gerber H, Rahn B, Rakosi T. Biologic effects of static magnetic fields on osteoblast cells in culture. European Journal of Orthodontics 1990;12:490. (Abstract)

2.          Athanasiou AE, Papadopoulos MΑ, Lagoudakis M, Goumas P. Cephalometric assessment of craniocervical angulation, pharyngeal relationships, soft palate dimensions and hyoid bone and tongue positions. In: Athanasiou AE, ed. Orthodontic Cephalometry. London: Mosby-Wolfe, 1997:203-220. (Second edition)

3.          Papadopoulos MA. Book review of: Laskaris GH. Oral Diseases in Children and Adolescents - Colour Atlas. Athens: Litsas Medical Publications, 1996. Hellenic Orthodontic Review 1998;1:92-94.

4.          Papadopoulos MA. Book review of: Turvey T, Vig KWL, Fonseca RJ. Facial clefts and craniosynostosis. Principles and management. Philadelphia: WB Saunders Co, 1996. Hellenic Orthodontic Review 1998;1:95-98.

5.          Athanasiou ΑΕ, Papadopoulos ΜΑ. Greek Version of the Glossary of Orthodontic Terms of the American Association of Orthodontists. Hellenic Orthodontic Review 1998;1(Supplement 1).

6.          Papadopoulos MA. Interview: Dr. Samir E. Bishara. Hellenic Orthodontic Review 1999;2:61-70.

7.          Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Reply to “Letter to the editor”. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics 2002;94:528-529.

8.          Papadopoulos MA. Book review: “Savrianos H. Metska ME. Child abuse and neglect. Dental and forensic-odontological aspects. Thessaloniki, Greece: H. Stavrianos, 2002”, Hellenic Orthodontic Review 2002;5:151-152.

9.          Eliades T, Papadopoulos MA. Orthodontic journals: interactions of readers, authors, reviewers and editors in perspective. Hellenic Orthodontic Review 2003;6(Suppl. 2):5.

10.        Papadopoulos MA. Orthodontic management of impacted canines. Proceedings of the 24th Panhellenic Congress of the Greek Dental Association, Thessaloniki, 29-31.10.2004. Athens, Greece: Greek Dental Association, 2004:337-347.

11.        Papadopoulos MA. Editorial: “Hellenic Orthodontic Review: Current status and future perspectives”. Hellenic Orthodontic Review 2005;8:1-3.

12.        Papadopoulos MA. Orthodontic management of non-compliant patients. Proceedings of the 25th Panhellenic Dental Congress, Larissa 27-29.10.2005. Athens, Greece: Greek Dental Association. 2005:115-126.

13.        Brockmann G, Zimmermann A, Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Kovacs L. Evaluation of applicability and accuracy of different surface scanning systems in medicine. Journal of Biomechanics 2006;39:S570. (Abstract)

14.        Papadopoulos MA. Tratamiento Ortodóncico en pacientes de Clase II no-colaboradores: Principios y técnicas actuales. Madrid: Elsevier, Mosby, 2007. (Spanish edition of: Papadopoulos MA. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006.)

15.        Papadopoulos MA. Clasificacion de los aparatos que no requieren colaboracion empleados para la correction de la Clase II. In: Papadopoulos MA. Tratamiento Ortodóncico en pacientes de Clase II no-colaboradores: Principios y técnicas actuales. Madrid: Elsevier, Mosby, 2007:9-17. (Spanish edition)

16.        Papadopoulos MA. Vision general de los aparatos intermaxilares que no requieren colaboracion. In: Papadopoulos MA. Tratamiento Ortodóncico en pacientes de Clase II no-colaboradores: Principios y técnicas actuales. Madrid: Elsevier, Mosby, 2007:21-34. (Spanish edition)

17.        Paulsen HU, Papadopoulos MA. El aparato de Herbst. In: Papadopoulos MA. Tratamiento Ortodóncico en pacientes de Clase II no-colaboradores: Principios y técnicas actuales. Madrid: Elsevier, Mosby, 2007:35-57. (Spanish edition)

18.        Papadopoulos MA. Vision general de los aparatos intermaxilares que no requieren colaboracion. In: Papadopoulos MA. Tratamiento Ortodóncico en pacientes de Clase II no-colaboradores: Principios y técnicas actuales. Madrid: Elsevier, Mosby, 2007:219-229. (Spanish edition)

19.        Papadopoulos MA. El aparato Jones Jig y sus modificaciones. In: Papadopoulos MA. Tratamiento Ortodóncico en pacientes de Clase II no-colaboradores: Principios y técnicas actuales. Madrid: Elsevier, Mosby, 2007:283-295. (Spanish edition)

20.        Papadopoulos MA. Vision general de los aparatos intermaxilares con anclaje absoluto que no requieren colaboracion. In: Papadopoulos MA. Tratamiento Ortodóncico en pacientes de Clase II no-colaboradores: Principios y técnicas actuales. Madrid: Elsevier, Mosby, 2007:341-344. (Spanish edition)

21.        Papadopoulos MA. Eficacia clinica de los aparatos que no requieren colaboracion empleados para la correccion ortodoncica de la Clase II. In: Papadopoulos MA. Tratamiento Ortodóncico en pacientes de Clase II no-colaboradores: Principios y técnicas actuales. Madrid: Elsevier, Mosby, 2007:367-387. (Spanish edition)

22.        Athanasiou AE, Eliades T, Papadopoulos MA. Re: Diagnosis, screening, and treatment of root resorption in orthodontic practices in Greece and Sweden. The Angle Orthodontist 2008;78:ii-iii. [PubMed] [Scopus]

23.        Papadopoulos MA, editor. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2008:9-17. (Second edition of: Papadopoulos MA. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006.)

24.       Papadopoulos MA. The use of mini-screw implants for temporary skeletal anchorage in orthodontics. 2009.

         Electronic re-publication after invitation of the paper “Papadopoulos MA, Tarawneh F. The use of mini-screw implants for temporary skeletal anchorage in orthodontics: A comprehensive review. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology 2007;103:e6-e15.”

25.       Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of Class II malocclusion with miniscrew implants. Caspian Orthodontic Journal 2009;2:66-79. Re-publication in Russian language after invitation of the paper: "Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of Class II malocclusion with miniscrew implants. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2008;134:604.e1-e16".

 

33.      Papadopoulos MA. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Beijing, China: Xi’an World Publishing Corporation, 2010. (Chinese edition of: Papadopoulos MA. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006.)

 

34.      Papadopoulos MA. Classification of the non-compliance appliances used for Class II correction. In: Papadopoulos MA. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Beijing, China: Xi’an World Publishing Corporation, 2010:8-16. (Chinese edition)

 

35.      Papadopoulos MA. Overview of the inter-maxillary non-compliance appliances. In: Papadopoulos MA. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Beijing, China: Xi’an World Publishing Corporation, 2010:19-31. (Chinese edition)

 

36.      Paulsen HU, Papadopoulos MA. The Herbst appliance [Η συσκευή Herbst]. In: Papadopoulos MA. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Beijing, China: Xi’an World Publishing Corporation, 2010:32-51. (Chinese edition)

 

37.      Papadopoulos MA. Overview of the intra-maxillary non-compliance distalization appliances. In: Papadopoulos MA. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Beijing, China: Xi’an World Publishing Corporation, 2010:187-196. (Chinese edition)

 

38.      Papadopoulos MA. The Jones jig and modifications. In: Papadopoulos MA. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Beijing, China: Xi’an World Publishing Corporation, 2010:239-250. (Chinese edition)

 

39.      Papadopoulos MA. Overview of the intra-maxillary non-compliance appliances with absolute anchorage. In: Papadopoulos MA. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Beijing, China: Xi’an World Publishing Corporation, 2010:287-290. (Chinese edition)

 

40.      Papadopoulos MA. Clinical efficacy of the non-compliance appliances used for Class II orthodontic correction. In: Papadopoulos MA. Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques. Beijing, China: Xi’an World Publishing Corporation, 2010:309-328. (Chinese edition)

 

41.      Karamouzos, A. Athanasiou AE, Papadopoulos MA. Reply to “Letter to the editor”. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2011;139:291.

 

42.      Papadopoulos MA. Greek translation of: Doubleday B. Planning anchorage. In: Mitchell L, editor. An Introduction to Orthodontics. Athens, Greece: Bonisel Publications, 2012. (in press)

 

43.      Papadopoulos MA. Greek translation of: Mitchell L. Fixed appliances. In: Mitchell L, editor.  An Introduction to Orthodontics. Athens, Greece: Bonisel Publications, 2012. (in press)

 

44.      Papadopoulos MA. Greek translation of: Littlewood SJ. Adult orthodontics. In: Mitchell L, editor.  An Introduction to Orthodontics. Athens, Greece: Bonisel Publications, 2012. (in press)

Συνέδρια:

COURSES

1.          Papadopoulos MA. Non-compliance orthodontic treatment. Yugoslav Orthodontic Society, 02.11.2002, Belgrade, Yugoslavia. (One-day Course)

2.          Papadopoulos MA. Multidisciplinary treatment of complicated cases. Orthodontic Society of Dolnoslaskim (Niederschlesien) of Poland, Szczawno Zdroj, Poland, 24.05.2003. (One day course)

3.          Papadopoulos MA. Noncompliance orthodontic treatment. Bulgarian Orthodontic Society, Sofia, Bulgaria, 03.06.2006. (One-day course)

4.          Papadopoulos MA. Contemporary orthodontics for the successful treatment of Class II malocclusions: Minimizing the problem of compliance. Orthodontic Society of Cyprus, Limassol, Cyprus, 20.11.2006. (One-day course)

5.          Papadopoulos MA. Noncompliance treatment of Class II malocclusions. Why, when and how? Department of orthodontics, School of Dentistry, Ludwig-Μaximilians University of Munich, Munich, Germany, 09.03.2007. (One-day course)

6.          Papadopoulos MA. New horizons in orthodontic treatment of Class II malocclusion. FYROM Orthodontic Society, Skopje, FYROM, 14.05.2007. (One-day course)

7.          Papadopoulos MA. Avoiding the problem of patients' cooperation: Noncompliance approaches for the treatment of Class II malocclusion. Hadassah School of Dental Medicine, Hebrew University, Jerusalem, Israel, 07.06.2007. (One-day course)

8.          Papadopoulos MA. Comprehensive and efficient orthodontic treatment of Class II malocclusion: Avoiding the problem of patients' cooperation. Albanian Orthodontic Society, Tirana, Albania, 28.02.2009. (One day course)

9.          Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of complex dental problems: What the dentist should know. Panhellenic Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 21-22.03.2009. (Pre-congress course)

10.       Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of complex dental problems: What the dentist should know. 15th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Thessaloniki, Greece, 22-25.04.2010. (Post-congress course)

11.       Papadopoulos MA. Evidence based Orthodontics. Department of Orthodontics, School of Dentistry, Medical University of Vienna, Austria, May 2012 - June 2013. (Series of one-day courses)

INVITED LECTURES

1.          Papadopoulos MA. Functional-orthopedic treatment in young patients. 10th International Dental Congress of the Egyptian Dental Association, Alexandria, Egypt, 12.11 – 15.11.1996. (Invited lecture)

2.          Papadopoulos MA. Treatment of skeletal problems in growing patients. 4th International Dental Congress of the Iranian Dental association, Tehran, Iran, 15.04 - 18.04.1997. (Invited lecture)

3.          Papadopoulos MA. The role of orthodontics for the management of complex dental problems: Diagnosis. 36th Annual Meeting of the Stomatological Society of Greece, Lefkas, Greece, 06-09.09.2001. (Invited round table lecture)

4.          Papadopoulos MA. Information Technology and applications in orthodontics. Scientific meeting of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 19.09.2001. (Invited lecture)

5.          Papadopoulos MA. [Information technology and orthodontics] Informationstechnologien und Kieferorthopädie. 31st International Congress of the Austrian Orthodontic Society, Kitzbühel, Austria, 04.03 - 09.03.2002. (Invited lecture)

6.          Papadopoulos MA. [Noncompliance Class II appliances: Why, when and how?] Noncompliance Klasse II Geräte: Warum, wann und wie? 31st International Congress of the Austrian Orthodontic Society, Kitzbühel, Austria, 04.03 - 09.03.2002. (Invited lecture)

7.          Papadopoulos MA. Multidisciplinary approach between orthodontics, prosthodontics, periodontics and maxillofacial surgery for the treatment of complicated cases. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28-30.03.2002, Kusadasi, Turkey. (Invited lecture)

8.          Papadopoulos MA. The status of Orthodontic Specialty in Greece. 2nd International Orthodontic Symposium “Orthodontics 2002”, Prague, Czech Republic, 02.05 - 05.05.2002. (Invited lecture)

9.          Papadopoulos MA. [The role of 3D imaging in craniofacial diagnosis and treatment planning] Die drei-dimensionale Abbildung bei kraniofazialer Diagnose und Behandlungsplannung. 119th Congress of the German Society of Surgery, 07-10.05.2002, Berlin, Germany. (Invited lecture transmitted through Videoconference from Thessaloniki)

10.       Papadopoulos MA. The cooperation of Orthodontics, Prosthetics, Periodontics and Maxillofacial Surgery for the management of complex dental problems. One-day Conference of the Dental Association of Serres. Serres, 31.05.2003. (Invited lecture)

11.       Papadopoulos MA. The paperless orthodontic office: A “do it yourself” guide. Scientific meeting of the Hellenic Professional Union of Orthodontists, Athens, 09.05.2004. (Invited lecture)

12.       Papadopoulos MA. Orthodontic treatment approaches for the Class II non-compliant patient. 9th Congress of the Balkan Stomatological Society, Ohrid, FYROM, 13-16.05.2004. (Invited lecture)

13.       Papadopoulos MA. Treatment alternatives for the Class II non-compliant patient. 3rd International Orthodontic Symposium - Orthodontics 2004, Prague, Czech Republic, 30.09-02.10.2004. (Invited lecture)

14.       Papadopoulos MA. [Noncompliance maxillary molar distalization] Distalization der Oberkiefermolaren ohne Kooperationsbedarf. 4th Orthodontic Symposium Freiburg. Department of Orthodontics, University of Freiburg, Freiburg, Germany, 16-17.04.2005. (Invited Lecture)

15.       Papadopoulos MA. Everything we should know about dental hygiene and orthodontic problems in Children. One-day medical Conference, Newspaper "Voice of Sintiki", Sidirokastro, Greece, 15.05.2005. (Invited Lecture)

16.       Papadopoulos MA. Maxillary molar distalization. Postgraduate Program of the Department of Orthodontics of the University of Athens, Athens, Greece, 10.05.2006. (Invited Lecture)

17.       Papadopoulos MA. Noncompliance orthodontic treatment of Class II malocclusion. 11th International Symposium on Dentofacial Development and Function, Chicago, U.S.A., 18-22.06.2006. (Invited Lecture)

18.       Papadopoulos MA. Contemporary clinical orthodontics: Minimizing the problem of patients’ compliance. 26th Panhellenic Dental Congress, Athens, 02-05.11.2006. (Invited Lecture in a Roundtable entitled: "Trends and opinions in Orthodontics of the 21st century: Shaping the developments")

19.       Papadopoulos MA. Noncompliance orthodontic treatment of patients with Class II malocclusion. 5th Jordanian Orthodontic Congress, Amman, Jordan, 22-23.11.2006. (Invited Lecture)

20.       Papadopoulos MA. Searching for evidence in Orthodontics: Critical evaluation of meta-analysis orthodontic studies. 11th Congress of the Polish Orthodontic Society, Lublin, Poland, 27-30.09.2007. (Invited Lecture)

21.       Papadopoulos MA. Searching for evidence: a critical evaluation of meta-analyses in orthodontics. British Orthodontic Conference, British Orthodontic Society, Brighton, United Kingdom, 14-16.09.2008. (Invited lecture)

22.       Papadopoulos MA. Innovative orthodontic treatment of Class II malocclusion with miniscrew implants: An easy, noncompliance, nonextraction and efficient approach. II. Forestadent Symposium, Athens, Greece, 03-04.10.2008. (Invited lecture)

23.       Papadopoulos MA. Biomechanics of maxillary molar distalization: Basic principles. ΙΙ. Forestadent Symposium, Athens, Greece, 03-04.10.2008. (Invited round table lecture)

24.       Papadopoulos MA. Orthodontic office design. 2nd Professional Congress of the Hellenic Professional Union of Orthodontists, Athens, Greece, 04.04.2009. (Invited lecture)

25.       Papadopoulos MA. Searching for evidence in orthodontics: a critical evaluation of meta-analyses on orthodontic related subjects. Department of Craniofacial Sciences, School of Dental Medicine, University of Connecticut, Farmington, Connecticut, U.S.A., 30-04.2009. (Invited lecture)

26.       Papadopoulos MA. Searching for evidence in orthodontics: a critical evaluation of meta-analyses on orthodontic related subjects. Advanced Orthodontic Graduate Program, Department of Developmental Biology, Harvard School of Dental Medicine, Boston, Massachusetts, U.S.A., 01-05.2009. (Invited lecture)

27.       Papadopoulos MA. New horizons in noncompliance orthodontic treatment of Class II malocclusion. 13th Congress of the Polish Orthodontic Society, Wroclaw, Poland, 09-12.09.2009. (Keynote lecture)

28.       Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of Class II malocclusion with a miniscrew implant supported distalization system: A noncompliance, nonextraction and efficient approach. 82nd Annual Meeting of the German Orthodontic Society, Mainz, Germany, 16-19.09.2009. (Invited lecture)

29.       Papadopoulos MA. Clinical applications of miniscrew implants in orthodontics. 5th Orthodontic Symposium Freiburg. Department of Orthodontics, School of dentistry, University of Freiburg, Freiburg, Germany, 07.11.2009. (Invited lecture)

30.       Papadopoulos MA. Problem solving in maxillary molar distalization: Efficient treatment of Class II malocclusion with miniscrew implants. 12èmes Journées de l'orthodontie "J.O.F 2009" de la FFO (Fédération Française d' Orthodontie), Paris, France, 06-09.11.2009.

31.       Papadopoulos MA. Evidence based clinical orthodontic practice: a critical evaluation of meta-analyses on orthodontic related subjects. Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Bangkok, Thailand, 03.02.2010. (Invited lecture)

32.       Papadopoulos MA. How to write a paper for successful publication: Editor perspectives. Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Bangkok, Thailand, 03.02.2010. (Invited lecture)

33.       Papadopoulos MA. Innovative orthodontic treatment of Class II malocclusion: A noncompliance, non-extraction and efficient approach using miniscrew implants. 7th International Orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, Sydney, Australia, 06-09.02.2010. (Invited lecture)

34.       Papadopoulos MA. Facts and fallacies in orthodontics: Evidence based decisions in clinical practice. Discipline of Orthodontics, Faculty of Dentistry, University of Sydney, Australia, 10.02.2010. (Invited lecture)

35.       Papadopoulos MA. Evidence based clinical orthodontic practice: a critical evaluation of meta-analyses on orthodontic related subjects. Department of Orthodontics, Melbourne Dental School, The University of Melbourne, Australia, 12.02.2010. (Invited lecture)

36.       Papadopoulos MA. Low angle Class II in early growing patients: treatment protocols or individualized treatment. International Spring Meeting of the Italian Orthodontic Society & 2nd Congress of the Mediterranean Orthodontic Integration Project, Viareggio, Italy, 14-15.05.2010. (Invited lecture)

37.       Papadopoulos MA. [Noncompliance maxillary molar Distalization] Distalization der Oberkiefermolaren ohne Patientenkooperation. Symposium on the occasion of the occupation of the position of Professor of Orthodontics (successor of Prof. T. Peltomäki) at the University of Zurich, Switzerland, 07.06.2010. (Invited lecture)

38.       Papadopoulos MA. Efficient orthodontic treatment of Class II malocclusion with miniscrew implants. XIII International Symposium on Dentofacial Development and Function, Florence, Italy, 21-23.10.2010. (Invited lecture)

39.       Papadopoulos MA. Innovative orthodontic treatment of Class II malocclusion. International Orthodontic Symposium (IOS 2010), Prague, 25-27.11.2010. (Invited lecture)

40.       Papadopoulos MA. New developments in orthodontic diagnosis and treatment. Annual Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 16.03.2011. (Invited Lecture)

41.       Papadopoulos MA. 4th International Caspian Conference of Oral Implantologists, & International Congress of Oral Implantologist (ICOI), Society of Oral Implantologists of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, 06-08.05.2011. (Invited Lecture)

42.       Papadopoulos MA. Noncompliance Orthodontic Treatment of Class II Malocclusion Using Miniscrew Implants. Annual Session of the American Association of Orthodontists, Chicago, 13–17.05.2011. (Invited lecture)

43.       Papadopoulos MA. Interdisciplinary management of complex dental cases by means of miniscrew implants. 3rd World Implant Orthodontic Conference (WOIC), Verona, Italy, 06–08.10.2011. (Invited lecture)

44.       Papadopoulos MA. Orthodontic treatment with Orthocaps: Personal experiences and considerations. Orthocaps Users Meeting, Munich, Germany, 19.11.2011. (Invited lecture)

45.       Papadopoulos MA. Efficient management of orthodontic problems using miniscrew implants. “Contemporary trends in mirco-implant and lingual modalities: An international update”, Mumbai, India. 10-11.12.2011. (Invited lecture)

46.       Papadopoulos MA. Orthodontic journals in perspective. 12th International Symposium, Greek Orthodontic Society, Athens, 31.03-01.04.2012. (Invited lecture)

47.       Papadopoulos MA. Evidence-based orthodontics and dentofacial orthopedics: An overview of contemporary clinical practice. Symposium on the occasion of the occupation of the position of Professor of Orthodontics at the University of Basel, Switzerland, 20.04.2012. (Invited lecture)

48.       Papadopoulos MA. New horizons in the treatment of Class II malocclusions: Taking advantage of the biomechanics and the new skeletal anchorage modalities. 13rd Annual Meeting of the Turkish Orthodontic Society, Antalya, Turkey, 01-04.10.2012. (Invited lecture)

49.       Papadopoulos MA. New horizons in the treatment of Class II malocclusions. International Orthodontic Congress of the Cyprus Orthodontic Society and Greek Orthodontic Society, Limassol, Cyprus, 26-27.10.2012. (Invited lecture)

50.       Papadopoulos MA. Contemporary management of occlusal problems by means of orthodontic miniscrew implants. International Orthodontic Congress of the Cyprus Orthodontic Society and Greek Orthodontic Society, Limassol, Cyprus, 26-27.10.2012. (Invited lecture)

51.       Papadopoulos MA. Basic principles and clinical applications of skeletal anchorage devices in orthodontics. Scientific Meeting of the Tyrolean dentists, Innsbruck, Austria, 22.11.2012. (Invited lecture)

52.       Papadopoulos MA. New horizons in the treatment of Class II malocclusions: Taking advantage of the biomechanics and the new skeletal anchorage modalities. Department of Orthodontics, University of Innsbruck, Austria, 22.11.2012. (Invited lecture)

53.       Papadopoulos MA. New horizons in the treatment of Class II malocclusion. Scientific Meeting of the Lebanese Orthodontic Society, Beirut, Lebanon, 14-15.12.2012. (Invited lecture)

54.       Papadopoulos MA. Contemporary management of occlusal problems by means of orthodontic miniscrew implants. Scientific Meeting of the Lebanese Orthodontic Society, Beirut, Lebanon, 14-15.12.2012.2012. (Invited lecture)

LECTURES

 

 

1.          Papadopoulos MA. [Comparison of the treatment results of functional appliances] Vergleich der therapeutischen Ergebnisse funktions-kieferorthopädischer Geräte. Seminars of the postgraduate program of the Department of Orthodontics, University of Freiburg, Germany, 19.11.1987. (Lecture)

2.          Papadopoulos MA. [The use of magnets in dentistry and especially in orthodontics: A Typodont evaluation] Die Anwendung der Magnete in der Zahnmedizin und speziell in der Kieferorthopädie; Eine Untersuchung mit dem Typodont. Seminars of the postgraduate program of the Department of Orthodontics, University of Freiburg, Germany, 22.06.1989. (Lecture)

3.          Papadopoulos MA. The use of magnets in Orthodontics. Seminars of the postgraduate program of the Department of Orthodontics, University of Freiburg, Germany, 31.08.1989. (Lecture)

4.          Papadopoulos MA. [Magnetic and electromagnetic fields. Biologic effects in medicine and dentistry] Magnetische und elektromagnetische Felder. Biologische Effekte und Anwendung in der Medizin und Zahnmedizin. Laboratory for Experimental Surgery, Swiss Research Institute, Davos, Switzerland, 13.11.1989. (Lecture)

5.          Papadopoulos MA. The effects of magnetic fields on alkaline phosphatase production of rat osteoblasts. Laboratory for Experimental Surgery, Swiss Research Institute, Davos, Switzerland, 16.05.1990. (Lecture)

6.          Papadopoulos MA. Biomechanical, Clinical and Biological Aspects of the Use of Magnets in Orthodontics. 95th Annual Congress of the American Association of Orthodontists, San Francisco, USA, 12.05 - 17.05.1995. (Round table, Coordinator)

7.          Papadopoulos MA. Preventive orthodontics. 26th Pedodontic Congress of the Hellenic Society of Pediatric Dentistry, Patras, Greece, 24.05 - 26.05.1996. (Round table lecture)

8.          Papadopoulos MA. Distalization of maxillary first and second molars simultaneously with superelastic NiTi coils. 97th Annual Congress of the American Association of Orthodontists, Philadelphia, USA, 03.05 - 07.05.1997. (Round table, Coordinator)

9.          Papadopoulos MA. Adult orthodontics. 32nd Annual Meeting of the Stomatological Society of Greece. Syros, Greece, 04.09 - 07.09.1997. (Round table lecture)

10.       Papadopoulos MA. Functional appliances. 1st Congress of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 06.12 - 07.12.97. (Round table lecture)

11.       Papadopoulos MA. Orthodontic management of adult patients. Biological and biomechanical principles and clinical applications. 1st Congress of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 06.12 - 07.12.97. (Lecture)

12.       Papadopoulos MA. Therapeutic management of impacted permanent teeth. 28th Pedodontic Congress of the Hellenic Society of Pediatric Dentistry, Trikala, Greece, 22.05 - 24.05.98. (Round table lecture)

13.       Papadopoulos MA. Treatment of posterior crossbites. Seminars of Orthodontic Society of Northern Greece. Thessaloniki, Greece, 30.05 - 31.05.98. (Lecture)

14.       Papadopoulos MA. The role of Orthodontics for the prosthetic and periodontic management of adult patients. 18th Congress of the Hellenic Dental Association, Thessaloniki, Greece, 24.10 - 27.10.98. (Lecture)

15.       Sidiropoulou S, Papadopoulos ΜΑ, Kolokithas G. The child with chronic juvenile or rheumatoid arthritis from orthodontic view. 2nd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 05.12 - 06.12.98. (Lecture)

16.       Papadopoulos MA. Functional treatment in the young patient. Erasmus/Socrates Teachers Exchange Program, Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Padova, Padova, Italy, 31.05–01.06.99. (Lecture)

17.       Papadopoulos MA. Adult orthodontics. Erasmus/Socrates Teachers Exchange Program, Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Padova, Padova, Italy, 31.05–01.06.99. (Lecture)

18.       Papadopoulos MA. Fetal surgical treatment of cleft-lip and palate: A real possibility or a utopia? Seminars of the Greek Society of the Study of Clefts and Craniofacial Anomalies and of the Dental Association of Attica, Athens, Greece, 19.01.2002. (Lecture)

19.       Papadopoulos MA. Papadopoulos ΝA. Can intrauterine surgery improve the quality of life of cleft lip and palate patients? International Congress on Quality of Life in Clinical Practice, 05-07.04.2002, Chalkidiki, Greece. (Round table, Coordinator)

20.       Papadopoulos MA. Current status of the clinical management of cleft lip and palate patients. International Congress on Quality of Life in Clinical Practice, 05-07.04.2002, Chalkidiki, Greece. (Round table lecture)

21.       Papadopoulos MA. Evaluation of different experimental treatment methods used for the fetal correction of cleft-like defects by means of 3D-CT imaging. International Congress on Quality of Life in Clinical Practice, 05-07.04.2002, Chalkidiki, Greece. (Round table lecture)

22.       Papadopoulos MA. Treatment management of Class II malocclusion in non-compliant patients. 6th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 30.11 - 01.12.2002. (Lecture)

23.       Papadopoulos MA. Information technology applications for the electronic management of orthodontic office. 1st Professional Congress of Orthodontics of the Greek Professional Union of Orthodontists, Athens, 15.02.2003. (Lecture)

24.       Papadopoulos MA. The contribution of information technology in the electronic management of dental office. One-day Workshop, Dental Association of Larissa, 22.03.2003. (Lecture)

25.       Papadopoulos MA. Internet, Information Technology and their applications in Dentistry. One-day Workshop, Scientific Society of Dental Students of Greece, Thessaloniki, 22.03.2003. (Lecture)

26.       Papadopoulos MA. Three-dimensional imaging techniques for craniofacial reconstruction and their applications in Dentistry and maxillofacial surgery. One-day Workshop, Scientific Society of Dental Students of Greece, Thessaloniki, 22.03.2003. (Lecture)

27.       Papadopoulos MA. Adult orthodontic treatment. A multidisciplinary approach. One-day Workshop of the Greek Orthodontic Society, Stomatological Society of Crete and Dental Association of Heraklion, Heraklion, Crete, Greece, 27.09.2003. (Lecture)

28.       Papadopoulos MA. The cooperation of Orthodontics, Prosthetics, Periodontics and Maxillofacial Surgery for the management of complex dental problems. 23rd Panhellenic Dental Congress of Hellenic Dental Association, Athens, 30.10-02.11.2003. (Lecture)

29.       Papadopoulos MA, Papadopoulos NA. Intrauterine surgical management of cleft lip and palate. Current facts and future possibilities. 7th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, 29.11-30.11.2003. (Lecture)

30.       Papadopoulos MA. Orthodontic management of impacted canines. 24th Panhellenic Dental Congress, Thessaloniki, Greece, 29-31.10.2004. (Lecture)

31.       Papadopoulos MA. Treatment approaches for transverse occlusal problems. 8th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 04-05.12.2004. (Lecture)

32.       Papadopoulos MA. Implementation of treatment plan in clinical dental practice. Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 10.02.2005. (Lecture)

33.       Papadopoulos MA. Problems related to Orthodontics - Preventive Dentistry - Pediatric Dentistry. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 08-10.04.2005. (Round table lecture)

34.       Papadopoulos MA. Orthodontic management of impacted canines: Diagnostic and biomechanical considerations. 6th International Orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, Paris, France, 10-14.09.2005. (Lecture)

35.       Papadopoulos MA. Orthodontic management of noncompliant patients. 25th Panhellenic Dental Congress, Larissa, Greece, 27-29.10.2005. (Lecture)

36.       Papadopoulos MA. Contemporary orthodontic treatment of Class II malocclusion: Avoiding the need of patient's compliance. Erasmus/Socrates Teachers Exchange Program, Department of orthodontics, School of Dentistry, Gazi University Ankara, Ankara, Turkey, 12.03.2007. (Lecture)

37.       Papadopoulos MA. Treatment of Class II Malocclusion by means of miniscrew implants. 10th Panhellenic Congress of the Greek orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 07-09.12.2007. (Lecture)

38.       Papadopoulos MA. Three-dimensional imaging techniques of the craniofacial complex and their applications in Dentistry. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 29.01-02.03.2008. (Lecture)

39.       Papadopoulos MA. The use of miniscrew implants for the management of complex dental problems. 28th Panhellenic Dental Congress, Thessaloniki, Greece, 23-26.10.2008. (Lecture)

40.       Papadopoulos MA. Evidenced based Orthodontics: A critical assessment of meta-analyses. 11th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 06-07.12.2008. (Lecture)

41.       Papadopoulos MA. Risk management in orthodontics and pedodontics. Panhellenic Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 21-22.03.2009. (Round table lecture)

42.       Papadopoulos MA. Efficient orthodontic treatment of Class II malocclusion by means of miniscrew implants. Erasmus/Socrates Teachers Exchange Program, Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Padova, Italy, 08.06.2009. (Lecture)

43.       Papadopoulos MA. The use of orthodontic miniscrew implants for the interdisciplinary management of complex dental cases. Erasmus/Socrates Teachers Exchange Program, Department of Orthodontics & Department of oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, University of Padova, Italy, 08.10.2009. (Lecture)

44.       Papadopoulos ΜΑ. The use of miniscrew implants for the management of complex dental cases. Scientific meeting of the Stomatological Society of Northern Greece & Dental Association of Serres, Serres, Greece, 03.10.2009. (Lecture)

45.       Papadopoulos ΜΑ. Orthodontic evidence based clinical practice: How efficient our treatment interventions? 29th Panhellenic Dental Congress, Ioannina, Greece, 13-15.11.2009. (Lecture)

46.       Papadopoulos ΜΑ. Clinical applications of orthodontic miniscrew implants for the management of complex dental problems. 23rd Panhellenic Congress of the Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery, Thessaloniki, Greece, 27-29.11.2009. (Lecture)

47.       Papadopoulos MA. The use of miniscrew implants in orthodontics: Possibilities and limitations. 12th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 12-13.12.2009. (Lecture)

48.       Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. Management of cleft lip and palate in pre-adolescent children: Treatemnt possibilities and compromises of the team approach. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Aridaia, Pella, Greece, 12-14.03.2010. (Lecture)

49.       Papadopoulos MA. Efficient orthodontic treatment of Class II malocclusion with miniscrew implants. 15th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Thessaloniki, Greece, 22-25.04.2010. (Lecture)

50.       Papadopoulos MA. The cooperation of orthodontics and pediatric dentistry. Department of Pediatric Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 28.05.2010. (Lecture)

51.       Papadopoulos MA. Preventing impaction of canines. Department of Pediatric Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 01.10.2010. (Lecture)

52.       Papadopoulos MA. New horizons in orthodontic diagnosis and treatment. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 18-20.03.2011. (Lecture)

53.       Papadopoulos MA. Esthetic orthodontic treatment with clear aligners. 3rd Lifelong learning postgraduate course, School of Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 23-25.09.2011. (Lecture)

54.       Papadopoulos MA. Contemporary management of occlusal problems by means of miniscrew implants: Expanding the limits of orthodontic treatment. 31st Panhellenic Dental Congress, Thessaloniki, Greece, 11-13.11.2011. (Lecture)

55.       Papadopoulos MA. Expanding the limits of functional orthodontic treatment: the use of miniplates for the management of Class II malocclusion. 31st Panhellenic Dental Congress, Thessaloniki, Greece, 11-13.11.2011. (Lecture)

56.       Papadopoulos MA. Esthetic orthodontic treatment with clear aligners: Possibilities and limitations. 14th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece. Thessaloniki, Greece, 03-04.12.2011. (Lecture)

57.       Papadopoulos MA. Diagnosis and treatment management of impacted canines. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 30.03-01.04.2012. (Lecture)

58.       Papadopoulos MA. Hellenic Orthodontic Review: Current situation and future perspectives. 12th International Symposium of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 30.03-01.04.2012. (Lecture)

59.       Papadopoulos MA. Current trends in orthognathic surgery: The effect of the soft and hard tissue profile on the patients’ pre-surgical motives and post-surgical satisfaction. Scientific Meeting of the Department of Orthodontics and the Department of Oral and Maxillofacial Surgery of the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 26.05.2012. (Lecture)

60.       Papadopoulos MA. Contemporary clinical evidence based orthodontics. 32nd Congress of the Greek Dental Association, Alexandroupolis, Greece, 09-11.11.2012. (Lecture)

61.       Papadopoulos MA. Clinical procedure of insertion and removal of orthodontic miniscrew implants. 15th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece. Athens, Greece, 01-02.12.2012. (Lecture)

 

 

ORAL PRESENTATIONS - POSTERS

 

 

1.          Papadopoulos MA, Rakosi T. [Mode of action different treatment modalities on the occasion of growth pattern] Wirkungsweise der verschiedenen Behandlungsmittel unter Berücksichtigung des Wachstumsmusters. 61st Annual Congress of the German Orthodontic Society, Frankfurt, Germany, 25.05 - 28.05.1988. (Oral presentation)

2.          Papadopoulos MA, Truppe M, Jonas I, Rakosi T. Interrelationship between chronological, dental, and skeletal age in class II and class III malocclusion. 65th Congress of the European Orthodontic Society, Würzburg, Germany, 16.05 - 20.05.1989. (Poster presentation)

3.          Papadopoulos MA, Hoerler I, Gerber H, Rahn B, Rakosi T. [Effects of static magnetic fields on osteoblast cell activity: An in vitro study] Einfluss statischer magnetischer Felder auf die Aktivität von Osteoblasten; Eine in vitro Untersuchung. 63rd Annual Congress of the German Orthodontic Society, Heidelberg, Germany, 06. 05 - 10.05.1990. (Oral presentation)

4.          Papadopoulos MA, Hoerler I, Gerber H, Rahn B, Rakosi T. Biologic effects of static magnetic fields on osteoblast cells in culture. 66th Congress of the European Orthodontic Society, Copenhagen, Denmark, 26.05 - 30.05.1990. (Poster presentation)

5.          Papadopoulos MA, Koutsikou T, Kolokithas G. Rapid maxillary expansion by means of the Rakosi acrylic orthodontic appliance. Panhellenic Meeting of the Stomatological Society of Crete, Greece, 20.05 - 22.05.1994. (Oral presentation)

6.          Athanasiou AE, Papadopoulos MA, Mazaheri M, Lagoudakis M. Cephalometric evaluation of pharyngeal spaces and hyoid bone and tongue positions following the use of mandibular repositioning appliance in obstructive sleep apnea patients. 66th Congress of the European Orthodontic Society, Graz, Austria, 26.05 - 30.05.1990. (Oral presentation)

7.          Athanasiou AE, Papadopoulos MA, Mazaheri M, Lagoudakis M. Cephalometric evaluation of pharyngeal spaces and hyoid bone and tongue positions following the use of mandibular repositioning appliance in obstructive sleep apnea patients. 14th Congress of the Hellenic Dental Association, Limassol, Cyprus, 26.10 - 29.10.1994. (Oral presentation)

8.          Papadopoulos MA. Applications of magnetic forces in Orthodontics. Seminars of Clinical Orthodontics of the Greek orthodontic Society, Athens, Greece, 12.11 - 13.11.1994. (Oral presentation)

9.          Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Cephalometric analysis and orthognathic surgery: Which variables are most useful? 8th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery of the Greek Society of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 02.12 - 04.12.1994. (Oral presentation)

10.       Athanasiou AE, Papadopoulos MA, Farsaris N. The role of orthodontist for the management of obstructive sleep apnea syndrome. 8th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery of the Greek Society of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 02.12 - 04.12.1994. (Oral presentation)

11.       Farsaris N, Athanasiou AE, Papadopoulos MA. Obstructive sleep apnea syndrome: Characteristics, pathology, diagnosis and dental interest. 8th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery of the Greek Society of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 02.12 - 04.12.1994. (Oral presentation)

12.       Athanasiou AE, Papadopoulos MA. Orthodontic treatment possibilities in patients with allergic reactions to the used materials and appliances. 4th Northern Greek Dental Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 05.05 - 07.05.1995. (Oral presentation)

13.       Athanasiou AE, Kolokithas G, Papadopoulos MA, Lagoudakis M. Biologic restrictions during orthodontic treatment in patients with serious medical or dental problems. 4th Northern Greek Dental Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 05.05 - 07.05.1995. (Oral presentation)

14.       Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Clinical applications of magnetic forces in orthodontic and orthopedic treatment. 4th Northern Greek Dental Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 05.05 - 07.05.1995. (Oral presentation)

15.       Sidiropoulou S, Papadopoulos MA, Kolokithas G, Kanakoudi F. Cephalometric evaluation of patients with juvenile rheumatoid arthritis. 71st Congress of the European Orthodontic Society, Bergen, Norway, 19.06 - 24.06.1995. (Poster presentation)

16.       Papadopoulos MA, Sidiropoulou S, Kolokithas G, Kanakoudi F. [Cephalometric investigation of the soft tissue profile of patients with juvenile rheumatoid arthritis] Kephalometrische Untersuchung der Morphologie der Weichteile von Patienten mit juveniler rheumatoider Arthritis. 68th Annual Congress of the German Orthodontic Society, Wiesbaden, Germany, 27.09 - 01.10.1995. (Poster presentation)

17.       Kouri E, Papageorgiou P, Papadopoulos MA. Characteristics of oral hygiene of pregnant women. 15th Congress of the Hellenic Dental Association, Chalkidiki, Greece, 26.10 - 29.10.1995. (Oral presentation)

18.       Papadopoulos MA, Sidiropoulou S, Kolokithas G. Cephalometric evaluation of soft tissue profile of patients with juvenile rheumatoid arthritis. 6th International Symposium of Dentofacial Development and Function, Athens, Greece, 19.09 - 21.09.1996. (Oral presentation)

19.       Sidiropoulou S, Papadopoulos MA, Kolokithas G. Cephalometric evaluation of patients with juvenile rheumatoid arthritis. 16th Congress of the Hellenic Dental Association, Athens, Greece, 24.10-27.10.1996. (Oral presentation)

20.       Athanasiou AE, Papadopoulos MA. Radiographic and cephalometric evaluation of patients with facial asymmetries. 10th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery of the Greek Society of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 29.11 - 01.12.1996. (Oral presentation)

21.       Sidiropoulou S, Kolokithas G, Papadopoulos MA, Kanakoudi-Tsakalidou F. Dentoskeletal morphology in children with juvenile rheumatoid arthritis compared with healthy children. 97th Annual Congress of the American Association of Orthodontists, Philadelphia, USA, 03.05 - 07.05.1997. (Oral presentation)

22.       Papadopoulos MA, Kolokithas G, Sidiropoulou S, Kanakoudi-Tsakalidou F. Soft tissue profile characteristics in children with juvenile rheumatoid arthritis compared with healthy children. 97th Annual Congress of the American Association of Orthodontists, Philadelphia, USA, 03.05 - 07.05.1997. (Oral presentation)

23.       Papageorgiou IS, Papadopoulos MA, Zafiriadis A. Dentoalveolar characteristics of young subjects with Class II, division 2 malocclusion. 1st Congress of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 06.12 - 07.12.97. (Oral presentation)

24.       Kalavritinos M, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Cephalometric changes following treatment of children with Class III malocclusion by means of Frankel appliance. 1st Congress of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 06.12 - 07.12.97. (Oral presentation)

25.       Karamouzos A, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Clinical characteristics and properties of plastic brackets. 1st Congress of the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 06.12 - 07.12.97. (Oral presentation)

26.       Papageorgiou IS, Papadopoulos MA, Zafiriadis A. Dentoalveolar characteristics of children with Class II, division 2 malocclusion. 74th Annual Congress of the European Orthodontic Society and 71st Annual Congress of the German Orthodontic Society, Μainz, Germany, 02.06 - 07.06.98. (Poster presentation)

27.       Sidiropoulou S, Papadopoulos MA, Kolokithas G, Kanakoudi F. The mandible in children with juvenile chronic arthritis: A cephalometric study. 74th Annual Congress of the European Orthodontic Society and 71st Annual Congress of the German Orthodontic Society, Μainz, Germany, 02.06 - 07.06.98. (Poster presentation)

28.       Kalavritinos M, Papadopoulos MA, Nasiopoulos A, Athanasiou AE. Dental arch characteristics and skeletal/soft tissue profile changes following treatment of Class III malocclusion by means of Frankel appliance. 74th Annual Congress of the European Orthodontic Society and 71st Annual Congress of the German Orthodontic Society, Μainz, Germany, 02.06 - 07.06.98. (Poster presentation)

29.       Papadopoulos ΜΑ, Papageorgiou IS, Zafiriadis A. Dentoalveolar characteristics of Class II, division 2 malocclusion and their clinical implications. 7th International Symposium of Dentofacial Development and Function, Jerusalem, Israel, 15.11 - 18.11.98. (Oral presentation)

30.       Papadopoulos ΜΑ, Mavropoulos A, Kolokithas G. The use of Internet for orthodontic purposes and the presence of the Department of Orthodontics of the Aristotle University of Thessaloniki in it. 2nd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 05.12 - 06.12.98. (Oral presentation)

31.       Papadopoulos ΜΑ, Mavropoulos A, Athanasiou AE. Dentoskeletal changes following treatment of activator, headgear and combined headgear-activator. 2nd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 05.12 - 06.12.98. (Oral presentation)

32.       Christou PK, Papadopoulos MA. Centers of resistance of the maxillary and mandibular complex and their clinical significance when applying orthopedic or orthodontic forces. 2nd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 05.12 - 06.12.98. (Poster presentation)

33.       Papadopoulos NA, Papadopoulos MA, Henke J, Kovacs L, Klöppel M, Hönke C, Graf P, Biemer E. Intrauterine repair of surgically created cleft lip and palate in the pregnant sheep model: Preliminary report. 1st Balkan Congress for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery of the Balkan Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Thessaloniki, Greece, 01.04 - 03.04.99. (Oral presentation)

34.       Athanasiou AE, Nasiopoulos AT, Papadopoulos MA, Ioannidou I, Kolokithas G. Changes in the mechanical advantage of the masseter and temporal muscles and in the number and intensity of occlusal contacts following Herbst appliance treatment of Class II, division 1 malocclusion. 75th Congress of the European Orthodontic Society, Strasbourg, France, 23.06 –26.06.1999. (Oral presentation)

35.       Athanasiou AE, Nasiopoulos AT, Ioannidou I, Papadopoulos MA, Kolokithas G. Changes in the mechanical advantage of the masseter and temporal muscles and in the number and intensity of occlusal contacts following Herbst appliance treatment of Class II, division 1 malocclusion. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 - 17.10.99. (Oral presentation)

36.       Mavropoulos A, Karamouzos A, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Cephalometric study of the desired and side dentoskeletal effects following the use of an intraoral appliance for simultaneous distalization of maxillary first and second molars. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 - 17.10.99. (Oral presentation)

37.       Nasiopoulos AT, Ioannidou I, Papadopoulos MA, Kolokithas G, Athanasiou AE. Changes in maxillary and mandibular incisor relationships in patients with Class II, division 1 malocclusion following Herbst appliance treatment. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 - 17.10.99. (Poster presentation)

38.       Melkos A. Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Periodontal condition of impacted canines following surgical and orthodontic treatment. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 - 17.10.99. (Poster presentation)

39.       Korda R, Nikolidakis D, Xagorakis M, Athanasiou AE, Papadopoulos MA. Morphological characteristics and crown/root relationships of upper central incisors in subjects with Class II, division 1 and 2 malocclusions. A lateral cephalometric study. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 - 17.10.99. (Poster presentation)

40.       Papadopoulos MA, Morfaki O, Athanasiou AE, Eliades T. Effects of recycling to the properties and characteristics of metallic and ceramic brackets. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 - 17.10.99. (Oral presentation)

41.       Gianniou E, Papadopoulos MA, Ioannidou I, Kolokithas G. Prevalence of congenital and non dental anomalies in mixed and permanent dentition. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 - 17.10.99. (Oral presentation)

42.       Ioannidou I, Papadopoulos MA, Gianniou E, Kolokithas G. Time of emerge of third molars. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 - 17.10.99. (Oral presentation)

43.       Karamouzos A. Sidiropoulou S, Papadopoulos MA, Kavvadia S, Kolokithas G. Temporomandibular dysfunction in children seeking orthodontic treatment. 3rd Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Athens, Greece, 16.10 - 17.10.99. (Oral presentation)

44.       Papadopulos ΝΑ, Papadopoulos ΜΑ, Brill T, Kovacs L, Klöppel M, Höhnke C, Graf P, Biemer E. Intrauterine cleft lip and palate treatment at the pregnant sheep model: Preliminary results. 4th Panhellenic Congress for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery of the Hellenic Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Athens, Greece, 11.11 - 14.11.99. (Oral presentation)

45.       Papadopoulos MA, Mavropoulos A, Karamouzos A, Athanasiou AE. Simultaneous intraoral distalization of maxillary first and second molars. 76th Congress of the European Orthodontic Society, Chersonisos, Crete, Greece, 02.06 - 06.06.2000. (Oral presentation)

46.       Sidiropoulou S, Papadopoulos MA, Kanakoudi F, Kolokithas G. Mandibular condyle lesions in children with juvenile chronic arthritis. 76th Congress of the European Orthodontic Society, Chersonisos, Crete, Greece, 02.06 - 06.06.2000. Oral presentation)

47.       Sidiropoulou S, Kavvadia S, Papadopoulos MA, Karamouzos A, Kolokithas G. The prevalence of temporomandibular disorders in Greek patients referred for orthodontic treatment. 76th Congress of the European Orthodontic Society, Chersonisos, Crete, Greece, 02.06 - 06.06.2000. (Poster presentation)

48.       Papadopoulos MA, Eliades T, Morfaki O, Athanasiou AE. Recycling of metallic orthodontic brackets: effects on morphological characteristics. 76th Congress of the European Orthodontic Society, Chersonisos, Crete, Greece, 02.06 - 06.06.2000. (Poster presentation)

49.       Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Kovacs L, Klöppel M, Graf P, Biemer E. Intrauterine repair of surgically created severe cleft lip in the mid-gestational pregnant sheep model. 11th Annual Meeting of the European Association of Plastic Surgeons (EURAPS), 01.06 – 03.06.2000, Berlin, Germany. (Oral presentation)

50.       Papadopoulos MA, Morfaki O, Athanasiou AE, Eliades T. Recycling of metallic orthodontic brackets: effects on morphological characteristics. 73rd Annual Congress of the German Orthodontic Society, Düsseldorf, Germany, 06.09 - 10.09.2000. (Oral presentation)

51.       Sidiropoulou S, Papadopoulos MA, Kolokithas G. A study of condylar affection in children with idiopathic rheumatoid arthritis. 4th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 02.12 - 03.12.2000. (Oral presentation)

52.       Ioannidou I, Papadopoulos MA, Gianniou E, Kolokithas G. Prevalence of impacted teeth in a Greek malocclusion population. 4th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 02.12 - 03.12.2000. (Oral presentation)

53.       Georgiakaki I, Papadopoulos MA, Ioannidou I. Evaluation of the orthodontic treatment outcome of Class II, division 1 malocclusion by means of PAR-Index. 4th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 02.12 - 03.12.2000. (Oral presentation)

54.       Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. [Treatment in the mixed dentition period with functional appliances] Le traitement en denture mixte par appareils fonctionnels. 74th Annual Congress of the French Orthodontic Society, Lyon, Germany, 24.05 - 26.05.2001. (Oral presentation)

55.       Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. [Evidence based mode of action of functional appliances] Preuves scientifiques du mode d’action des appareils fonctionnels. 74th Annual Congress of the French Orthodontic Society, Lyon, Germany, 24.05 - 26.05.2001. (Oral presentation)

56.       Zeilhofer HF, Papadopoulos MA, Horch HH, Biemer E, Papadopulos NA. [Intrauterine endoscopic surgery of cleft lip and palate: new developments and perspectives] Intrauterine endoskopische Chirurgie der Lippen-Kiefer-Gaumenspalten: Neue Entwicklungen und Perspektiven. 51st Congress of the German Society of Oral and Maxillofacial Surgery, Marburg, Germany, 14-16.06.2001. (Oral presentation)

57.       Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer HF, Horch HH, Biemer E. [Surgery of craniofacial anomalies: cleft lip and palate] Fetale Chirurgie bei kraniofazialen Fehlbildungen am Beispiel der Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. 51st Congress of the German Society of Oral and Maxillofacial Surgery, Marburg, Germany, 14-16.06.2001. (Oral presentation)

58.       Papadopoulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer H-F, Henke J, Erhardt W, Boettcher P, Stolla R, Kovacs L, Schaff J, Biemer E. [Maxillary reconstruction of cleft lip and palate in the pregnant sheep model] Intrauterine Oberkieferrekonstruktion am Beispiel der Lippen-Kiefer-Gaumenspalte beim trächtigen Schafmodell. 32nd Annual Congress of the German Union of Plastic Surgeons, Frankfurt, Germany, 27.09 - 30.09.2001. (Poster presentation)

59.       Papadopoulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer H-F, Henke J, Erhardt W, Boettcher P, Stolla R, Schaff J, Kovacs L, Biemer E. Intrauterine repair of surgically created maxillary alveolar defect in the pregnant sheep model. 20th Annual Meeting of the International Fetal Medicine and Surgery Society (IFMSS). Madelane, South Africa, 01.10 - 05.10.2001. (Oral presentation)

60.       Papadopoulos ΝΑ, Klotz S, Henke J, Brill T, Papadopoulos ΜΑ, Zeilhofer H-F, Kovacs L, Schaff J, Erhardt W, Biemer E. A comparison of different surgical closure techniques of the fetal membranes following fetoscopy in the pregnant rabbit model. A preliminary report. Panhellenic Congress for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery of the Hellenic Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Thessaloniki, Greece, 08.11 - 11.11.2001. (Oral presentation)

61.       Papadopoulos ΝΑ, Papadopoulos ΜΑ, Zeilhofer H-F, Henke J, Boettcher R, Stolla R, Erhardt W, Kovacs L, Schaff J, Horch HH, Biemer E. Open intrauterine cleft lip and palate treatment in the pregnant sheep model: Final results. Panhellenic Congress for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery of the Hellenic Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Thessaloniki, Greece, 08.11 - 11.11.2001. (Oral presentation)

62.       Papadopoulos ΝΑ, Papadopoulos ΜΑ, Zeilhofer H-F, Henke J, Feussner H, Erhardt W, Kovacs L, Schaff J, Horch HH, Biemer E. Experimental intrauterine cranial endoscopy of craniofacial anomalies and especially of cleft lip and palate. Panhellenic Congress for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery of the Hellenic Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Thessaloniki, Greece, 08.11 - 11.11.2001. (Poster presentation)

63.       Christou PK, Papadopoulos MA, Athanasiou AE, P Boettcher, HF Zeilhofer, R Sader, Papadopulos NΑ. Tree-dimensional imaging techniques for craniofacial reconstruction. 5th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Glyfada, Greece, 01.12 - 02.12.2001. (Oral presentation)

64.       Georgiakaki I, Papadopoulos MA, Ioannidou I. Evaluation of the orthodontic treatment outcome of Class II, division 1 malocclusion by means of ICON-Index. 5th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Glyfada, Greece, 01.12 - 02.12.2001. (Oral presentation)

65.       Kalavritinos M, Papadopoulos MA, Nasiopoulos A, Athanasiou AE. Dentoskeletal and soft tissue changes following treatment of Class III malocclusion by means of Frankel-III appliance. 5th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Glyfada, Greece, 01.12 - 02.12.2001. (Oral presentation)

66.       Papadopoulos MA, Christou PK, Athanasiou ΑΕ, P Boettcher, HF Zeilhofer, R Sader, Papadopulos NΑ. Current methods of three-dimensional imaging of the craniofacial complex. 1st Scientific Congress of the Medical School of the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 21-23.02.2002. (Oral presentation)

67.       Papadopoulos MA. Studies of studies: Guidelines for reporting the results of Meta-analyses. International Conference on Orthodontic Journals. A Forum of Editors, Authors, Readers and Publishers organized by the Greek Orthodontic Society, Athens, Greece, 01.03.2002. (Oral presentation)

68.       Papadopoulos MA. Use of three-dimensional reconstruction imaging in craniofacial diagnosis and surgery planning. International Congress on Quality of Life in Clinical Practice, 05-07.04.2002, Chalkidiki, Greece. (Oral presentation)

69.       Papadopulos ΝA, Klotz S, Henke J, Brill T, Papadopoulos MA, Zeilhofer H-F, Kovacs L, Schaff J, Erhardt W, Biemer E. Evaluation of endoscopic closure techniques of fetal membranes in the pregnant rabbit model. 2nd Panhellenic Congress of the Greek Society of Maternal-Fetal Medicine, 20-21.04.2002, Thessaloniki, Greece. (Oral presentation)

70.       Papadopulos ΝA, Papadopoulos MA, Jannowitz C, Henke J, Boettcher P, Sader R, Kovacs L, Zeilhofer H-F, Biemer E. Evaluation of bone graft healing following experimental intrauterine treatment of cleft lip and palate like defects. 2nd Panhellenic Congress of the Greek Society of Maternal-Fetal Medicine, 20-21.04.2002, Thessaloniki, Greece. (Oral presentation)

71.       Papadopoulos MA, Papadopulos ΝA, Jannowitz C, Henke J, Boettcher P, Sader R, Kovacs L, Zeilhofer H-F, Biemer E. Evaluation of post-surgical maxillary growth following experimental intrauterine treatment of cleft palate like defects. 2nd Panhellenic Congress of the Greek Society of Maternal-Fetal Medicine, 20-21.04.2002, Thessaloniki, Greece. (Oral presentation)

72.       Papadopulos ΝA, Papadopoulos MA, Zeilhofer H-F, Henke J, Feussner H, Erhardt W, Kovacs L, Schaff J, Horch H-H, Biemer E. Experimental endoscopic intrauterine treatment of cleft lip like defects. 2nd Panhellenic Congress of the Greek Society of Maternal-Fetal Medicine, 20-21.04.2002, Thessaloniki, Greece. (Oral presentation)

73.       Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer H-F, Henke J, Boettcher P, Stolla R, Kovacs L, Schaff J, Biemer E. [Intrauterine maxillary reconstruction by cleft lip and palate in the sheep model] Intrauterine Oberkieferrekonstruktion am Beispiel der Lippen-Kieferspalte beim Schafmodell. 119th Congress of the German Society of Surgery, 07-10.05.2002, Berlin, Germany. (Oral presentation)

74.       Papadopulos NA, Zeilhofer H-F, Papadopoulos MA, Feussner H, Henke J, Kovacs L, Schaff J, Horch H-H, Biemer E. [Endoscopic intrauterine surgery and cleft lip and palate: New developments and perspectives] Endoskopische intrauterine Chirurgie und Lippen-Kiefer-Gaumenspalten: Neue Entwicklungen und Aussichten. 119th Congress of the German Society of Surgery, 07-10.05.2002, Berlin, Germany. (Oral presentation)

75.       Papadopoulos MA, Jannowitz C, Papadopoulos NA. Experimental treatment of cleft like defects: A three-dimensional computer tomographic evaluation. 78th Congress of the European Orthodontic Society, 04-08.06.2002, Sorrento, Italy. (Oral presentation)

76.       Georgiakaki I, Papadopoulos MA, Ioannidou I. Evaluation of orthodontic treatment using the Peer Assessment Rating and Index of Complexity, Outcome and Need indices. 78th Congress of the European Orthodontic Society, 04-08.06.2002, Sorrento, Italy. (Oral presentation)

77.       Papadopoulos MA, Christou PK, Papadopoulos NA. Three-dimensional imaging of the head and face: Applications in orthodontics and maxillofacial surgery. 78th Congress of the European Orthodontic Society, 04-08.06.2002, Sorrento, Italy. (Poster presentation)

78.       Papadopoulos MA, Ioannidou I. Maxillary and mandibular sagittal position evaluation using ten different cephalometric analyses. 78th Congress of the European Orthodontic Society, 04-08.06.2002, Sorrento, Italy. (Poster presentation)

79.       Kalavritinos M, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Cephalometric changes following Jasper-Jumper treatment of Class II division 1 malocclusions. 78th Congress of the European Orthodontic Society, 04-08.06.2002, Sorrento, Italy. (Poster presentation)

80.       Fourkas PK, Papadopoulos ΜΑ. Orthodontic management of patients with cleft lip and palate. Peloponnesian Dental Congress, 07-08.09.2002, Ancient Olympia, Greece. (Oral presentation)

81.       Papadopoulos MA, Jannowitz C, Böttcher P, Zeilhofer H-F, Biemer E, Papadopulos NA. Experimentelle [Experimental intrauterine treatment of cleft lip and palate like defects: A 3D-CT evaluation] Intrauterin-Behandlung von Kiefer-spalten-ähnlichen-defekten am Schafmodell: Eine drei-dimensionale computertomographische Auswertung. 75th Annual Congress of the German Orthodontic Society, 11-15.09.2002, Hamburg, Germany. (Poster presentation)

82.       Papadopoulos MA, Christou PK, Athanasiou AE, Böttcher P, Zeilhofer H-F, Sader R, Papadopulos NA. [Three-dimensional craniofacial imaging approaches in orthodontics and maxillofacial surgery] Drei-dimensionale kraniofaziale Abbildungsmethoden: Anwendungen in der Kieferorthopädie und maxillofazialen Chirurgie. 75th Annual Congress of the German Orthodontic Society, 11-15.09.2002, Hamburg, Germany. (Poster presentation)

83.       Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer H-F, Henke J, Feussner H. [Endoscopic surgery of a surgical created lip defect in the pregnant sheep model] Endoskopische intrauterine Chirurgie am Beispiel eines operativ erzeugten Lippendefektes am trächtigen Schafmodell. 33rd Annual Congress of the German Association of Plastic Surgeons, 18-21.09.2002, Heidelberg, Germany. (Oral presentation)

84.       Papadopoulos MA. Jannowitz C, Böttcher P, Zeilhofer H-F, Biemer E, Papadopulos NA. Evaluation of different intrauterine treatment methods used for correction of alveolar cleft-like defects by means of three-dimensional computer-tomographic analysis in the sheep model. 9th International Symposium on Dentofacial Development and Function, 13-16.10.2002, Istanbul, Turkey. (Oral presentation)

85.       Kalavritinos M, Papadopoulos MA, Nasiopoulos A, Athanasiou AE. Dental arch and skeletal / soft tissue profile changes associated with treatment of Class III malocclusion by means of Frankel appliance. 9th International Symposium on Dentofacial Development and Function, 13-16.10.2002, Istanbul, Turkey. (Oral presentation)

86.       Papadopoulos MA, Christou PK, Athanasiou AE, Boettcher P, Zeilhofer H-F, Sader R, Papadopulos NA. The evolution of 2D diagnostic techniques to 3D imaging applications and virtual orthognathic surgery simulations. 9th International Symposium on Dentofacial Development and Function, 13-16.10.2002, Istanbul, Turkey. (Oral presentation)

87.       Terzoudi T, Papadopoulos MA, Athanasiou AE, Petersen J, Melsen B. Comparison of soft and hard tissue profiles of a group of patients seeking orthognathic surgery today and 20 years ago at Aarhus, Denmark. 9th International Symposium on Dentofacial Development and Function, 13-16.10.2002, Istanbul, Turkey. (Oral presentation)

88.       Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer HF, Sader R, Biemer E. [Intrauterine endoscopic surgery: A perspective for the treatment of cleft lip and palate?] Intrauterine endoskopische Chirurgie: Perspektiven für die Behandlung von LKG-Spalten? 40th Annual Conference of the German Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Aachen, Germany, 17-19.10.2002. (Oral presentation)

89.       Papadopulos Ν, Papadopoulos MA. Possibilities of intrauterine surgery in the treatment of congenital anomalies. 19th Medical Congress of Armed Forces, 07-10.11.2002, Thessaloniki, Greece. (Oral presentation)

90.       Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer HF, Henke J, Boettcher P, Klöppel M, Mueller D, Kovacs L, Erhardt W, Biemer E. Intrauterine surgery: Possibilities and limits. 23rd Panhellenic Congress of Surgery and International Forum of Surgery 2002, Athens, Greece, 09-12.11.2002. (Oral presentation)

91.       Papadopoulos MA, Papadopulos NA, Jannowitz C, Henke J, Böttcher P, Klöppel M, Müller D, Zeilhofer H-F, Kovacs L, Biemer E. [Three-dimensional computer tomographic evaluation of middle face growth following intrauterine repair of surgically created maxillary defects in the sheep fetus] Drei-dimensionale computertomographische Auswertung des Mittelgesichtswachstums nach intrauteriner Wiederherstellung von chirurgisch erzeugten Oberkieferdefekten am Schaffetus. 120th Congress of the German Society of Surgeons, Munich, Germany, 29.04-02.05.2003. (Oral presentation)

         The above mentioned paper was selected as candidate for the Fritz-Linder Award as one of the best submitted und was presented in a special session during the 120th Congress of the German Society of Surgeons, Munich, Germany, 29.04-02.05.2003 and was published after invitation in the journal Chirurgisches Forum 2003;32:17-19.

92.       Ioannidis I, Mpousios V, Papadopulos NA, Papadopoulos MA. Muscular reconstruction of the lip in primary cleft lip surgery. 9th Scientific Congress of Medical Students of Greece, Athens, Greece, 09.-11.05.2003. (Poster presentation)

93.       Papadopoulos MA, Papadopulos NA, Jannowitz C, Henke J, Böttcher P, Klöppel M, Müller D, Zeilhofer H-F, Kovacs L, Biemer E. 3D-CT maxillary growth evaluation following intrauterine repair of cleft like defects in the sheep fetus. 16th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 14-20.05.2003. (Oral presentation)

94.       Papadopoulos MA, Ioannidou I. Evaluation of ten different cephalometric analyses for craniofacial growth pattern assessment. 79th Congress of the European Orthodontic Society, Prague, Czech Republic, 10.06-14.06.2003. (Poster presentation)

95.       Ioannidou I. Papadopoulos MA. Treatment approaches for missing maxillary lateral incisors. 79th Congress of the European Orthodontic Society, Prague, Czech Republic, 10.06-14.06.2003. (Poster presentation)

96.       Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Müller D, Zeilhofer HF, Kovacs L, Biemer E. Intrauterine surgery: a new challenge for the microsurgeon? 2nd Congress of the World Society of Reconstructive Microsurgery, Heidelberg, Germany, 11-14.06.2003. (Oral presentation)

97.       Papadopoulos MA, Papadopulos NA, Jannowitz C, Henke J, Böttcher P, Klöppel M, Müller D, Zeilhofer HF, Kovacs L, Biemer E. Three-dimensional computer tomographic cephalometric evaluation of intrauterine repaired cleft-like defects. 13th Congress of the International Association of Plastic, Reconstructive and Esthetic Surgery, Sydney, Australia, 10-15.08.2003. (Poster presentation)

98.       Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Müller D, Zeilhofer HF, Kovacs L, Biemer E. Intrauterine surgery: a new challenge for the microsurgeon? Annual Congress of the Greek Society of Reconstructive Microsurgery and of the Greek Society of Hand Surgery, Chersonisos, Crete, Greece, 03-06.09.2003. (Oral presentation)

99.       Mavropoulos A, Kiliaridis S, Papadopoulos MA. [Three-dimensional evaluation of tooth movements following simultaneous distalization of the first and second maxillary molars by means of a noncompliance intraoral appliance] Drei-dimensionale Auswertung der Zahnbewegungen nach simultaner Distalization der ersten und zweiten Molaren mittels einer intraoralen Apparatur mit minimaler Kooperationsbedarf. 76th Annual Congress of the German Orthodontic Society, Munich, Germany, 10-14.09.2003. (Oral presentation)

100.     Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Henke J, Böttcher P, Klöppel M, Müller D, Zeilhofer HF, Kovacs L, Biemer E. [Three-dimensional CT evaluation of maxillary growth following intrauterine repair of surgically created cleft lip and palate in the sheep fetus] 3D-CT Auswertung des Mittelgesichtswachstums nach intrauterine Eingriff von chirurgisch erzeugten Lippen-Kiefer-Gaumenspalten am Schaffetus. 34th Annual Conference of the German Union of Plastic Surgeons, Freiburg, Germany, 01-05.10.2003. (Oral presentation)

101.     Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Henke J, Böttcher P, Klöppel M, Müller D, Zeilhofer HF, Kovacs L, Biemer E. [Three-dimensional cephalometric analysis of maxillary growth following intrauterine repair of surgically created cleft lip and palate in the sheep fetus] 3D-CT kephalometrische Analyse des Mittelgesichtswachstums nach intrauteriner Wiederherstellung chirurgisch erzeugten Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. 41st Annual Conference of the German Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Leipzig, Germany, 09-11.10.2003. (Oral presentation)

102.     Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Jannowitz C, Henke J, Böttcher P, Zeilhofer HF, Kovacs L, Biemer E. 3D-CT maxillary growth evaluation following intrauterine repair of cleft-like defects in the sheep fetus. 23rd Annual Conference of the International Society of Intrauterine Medicine and Surgery. Charleston, North Carolina, USA, 14-17.03.2004. (Oral presentation)

103.     Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Jannowitz C, Raith Α, Henke J, Böttcher P, Zeilhofer HF, Mueller D, Stolla R, Kovacs L, Biemer E. Intrauterine autogenous fetal bone transplantation for the repair of cleft-like defects and 3D-CT maxillary growth evaluation in the midgestational sheep model. 39th Congress of the European Society for Surgical Research, Athens, Greece, 12-15.05.2004. (Oral presentation)

104.     Papadopoulos NA, Papadopoulos MA, Jannowitz C, Böttcher P, Henke J, Stolla R, Zeilhofer H-F, Kovacs L, Biemer E. Three-dimensional cephalometric evaluation of maxillary growth following intrauterine repair of cleft like defects with autogenous fetal bone transplantation in the mid-gestational sheep model. Düsseldorf, Germany, 24.09.2004.

         The above-mentioned paper received the “Annual Scientific Award” of the Association of German Plastic Surgeons for the year 2004, Düsseldorf, Germany, 24.09.2004.

105.     Brockmann G, Zimmermann A, Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Zeilhofer HF, Biemer E, Kovacs L. [Evaluation of the applicability and accuracy various scanning systems in medicine] Evaluation der Anwendbarkeit und Genauigkeit unterschiedlicher Scansysteme in der Medizin. 3e Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Computer- und Roboterassistierte Chirurgie der Deutsche Gesellschaft für Computer- und Roboter-Assistierte Chirurgie, Munich, Germany, 08-09.10.2004. (Oral presentation)

106.     Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Jannowitz C, Raith Α, Henke J, Böttcher P, Zeilhofer HF, Mueller D, Stolla R, Kovacs L, Biemer E. Intrauterine autogenous fetal bone transplantation for the repair of cleft-like defects and 3D-CT maxillary growth evaluation in the mid-gestational sheep Model. 8th European Conference of Scientists and Plastic Surgeons (ECSAPS). Munich, Germany, 15-16.10.2004. (Oral presentation)

107.     Mavropoulos Α, Kiliaridis S, Karamouzos Α, Papadopoulos MA. Three-dimensional evaluation of dental changes following simultaneous distalization of the upper first and second maxillary molars. 24th Panhellenic Congress of the Greek Dental Association, Thessaloniki, Greece, 29-31.10.2004. (Oral presentation)

108.     Kanavakis G, Spinos P, Eliades T, Papadopoulos MA, Athanasiou ΑΕ. Origin and characteristics of papers published in orthodontic journals with Impact Factor. 8th Panhellenic Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 04-05.12.2004. (Oral presentation)

109.     Karamouzos A, Athanasiou AE, Kolokithas G, Papadopoulos MA. Precision of in vivo spectrophotometric color evaluation of natural teeth. 6th International Orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, Paris, France, 10-14.09.2005. (Poster presentation)

110.     Papadopoulos MA, Gkiaouris Ι. Critical evaluation of the evidence produced by meta-analysis orthodontic studies. 82nd Congress of the European Orthodontic Society, Vienna, Austria, 04-08.07.2006. (Oral presentation)

111.     Brockmann G, Zimmermann A, Papadopulos NA, Papadopoulos MA, Kovacs L. Evaluation of applicability and accuracy of different surface scanning systems in medicine. 5th World Congress of Biomechanics. Munich, Germany, 29.07-04.08.2006. (Oral presentation)

         Abstract in Journal of Biomechanics 2006 (Vol. 39, Issue (Supplement 1), Page S570.

112.     Chatzoudi M, Papadopoulos MA. Prevalence of transposition of teeth in the Greek population. 26th Panhellenic Dental Congress, Athens, 02-05.11.2006. (Poster presentation)

113.     Papadopoulos MA. Orthodontic treatment of the Class II noncompliant patient. Symposium entitled: "New technologies and treatment methods", Greek Orthodontic Society & Hellenic Professional Union of Orthodontists, Athens, Greece, 21.04.2007. (Invited Lecture)

114.     Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA, Zafeiriadis A. [Treatment approaches of Class III malocclusion in the mixed dentition] Approche thérapeutique des Classes III squelettiques en denture mixte. 79th Congress of the French Orthodontic Society SFODF, Versailles, France, 31.05-02.06.2007. (Poster presentation)

115.     Karamouzos A, Papadopoulos MA, Kolokithas G, Athanasiou AE. In vivo evaluation of teeth color changes associated with orthodontic treatment. 83rd Congress of the European orthodontic Society, Berlin, Germany, 21-24.06.2007. (Oral presentation)

116.     Karamouzos A, Papadopoulos MA, Kolokithas G, Athanasiou AE. In vivo evaluation of teeth color alterations following orthodontic treatment. Annual Congress of the IADR - Continental European and Israeli Divisions, Thessaloniki, Greece, 26-29.06.2007. (Oral presentation)

117.     Melkos ΑΒ, Papadopoulos MA. Athanasiou ΑΕ. Treatment skeletal and dentoalveolar changes associated with the use of the First Class Appliance for the distalization of maxillary first molars in Class II malocclusion during mixed dentition. 10th Panhellenic Congress of the Greek orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 07-09.12.2007. (Oral presentation)

118.     Papadopoulos MA, Kaklamanos E, Athanasiou AE, Bishara SE. Cephalometric changes following protraction face mask treatment: A Meta-analysis. 84rth Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portugal, 10-14.06.2008. (Poster presentation)

119.     Papadopoulos MA, Eliades T, Zinelis S, Eliades G. Characterization of orthodontic mini-implants following clinical use. 84rth Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portugal, 10-14.06.2008. (Poster presentation)

120.     Melkos Α, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Noncompliance maxillary molar distalization by means of First Class Appliance. 84rth Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portugal, 10-14.06.2008. (Oral presentation)

121.     Kaklamanos E, Papadopoulos MA, Kolokitha O-E. Nickel hypersensitivity prevalence in orthodontic patients: A meta-analysis. 84rth Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portugal, 10-14.06.2008. (Poster presentation)

122.     Kalavritinos M, Papadopoulos MA. Cephalometric changes following treatment of Class II, division 1 malocclusion by means of the Jasper Jumper appliance. 12th International Symposium on Dentofacial Development and Function, Cairo, Egypt, 16-18.10.2008. (Oral presentation)

123.     Papadopoulos MA. Efficient orthodontic treatment of Class II malocclusion by means of miniscrew implants. 109th Annual Session of the American Association of Orthodontists, Boston, MA, U.S.A., 01-05.05.2009. (Table clinic)

The above mentioned table clinic received the “Joseph E. Johnson Clinical Award” of the American Association of Orthodontists for the year 2009.

124.     Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA, Kondylidou-Sidira A, Kokkas A, Karagiannis V. Digital subtraction radiography of panoramic radiographs to evaluate maxillary central incisor root resorption after orthodontic treatment. 7th International Orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, Sydney, Australia, 06-09.02.2010. (Poster presentation)

125.     Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA, Pistevou-Gompaki K. Long-term dental and skeletal effects following chemo-radiotherapy of a nasopharyngeal carcinoma in a young female: A case report. 7th International Orthodontic Congress of the World Federation of Orthodontists, Sydney, Australia, 06-09.02.2010. (Poster presentation)

126.     Ioannidis G, Vlaikidis S, Papadopoulos MA. Temporomandibular joint disorders and their associations with otologic problems: A systematic review. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Aridaia, Pella, Greece, 12-14.03.2010. (Poster presentation)

127.     Koumpia E, Papadopoulos MA. Comparison of self-ligating and conventional brackets: A systematic review. Annual Congress of the Stomatological Society of Northern Greece, Aridaia, Pella, Greece, 12-14.03.2010. (Poster presentation)

128.     Litsas G, Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Comparative evaluation of dental and skeletal age in orthodontic patients. Annual Congress of the Greek Dental Association, Alexandroupolis, Greece, 09-11.11.2012. (Oral presentation)

129.     Zafeiriadis A, Ioannidou-Marathiotou I, Papadopoulos MA. External rrot resorption of endodontically treated teeth following orthodontic treatement: A meta analysis. 15th Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece. Athens, Greece, 01-02.12.2012. (Lecture) (Oral presentation)

Ξένες γλώσσες:

Ελληνικά (μητρική γλώσσσα) , Αγγλικά , Γερμανικά.

Μέλος Συλλόγων:

Ο κ. Μ. Α. Παπαδόπουλος διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Συλλόγου Ορθοδοντικών Ελλάδος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και Ταμίας της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Είναι τέλος ενεργό μέλος σε 9 ελληνικές και 6 ξένες επιστημονικές εταιρείες και επαγγελματικές οργανώσεις.

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

 • προληπτική ορθοδοντική, για μικρά παιδιά ηλικίας 4-8 ετών (συνήθως με κινητές ορθοδοντικές συσκευές)
 • ορθοδοντική - ορθοπεδική θεραπεία, για παιδιά στην προεφηβική ηλικία μεταξύ 9 και 12 ετών (με κινητές και ακίνητες ορθοδοντικές συσκευές)
 • κατασταλτική ορθοδοντική θεραπεία, για εφήβους ηλικίας 12-15 ετών (με ακίνητες ορθοδοντικές συσκευές)
 • ορθοδοντική θεραπεία ενηλίκων
 • ορθοδοντική θεραπεία με χρήση μίνι-εμφυτευμάτων (miniscrew implants)
 • ορθοδοντική θεραπεία με "αόρατες" (invisible) συσκευές της τεχνικής Invisalign®
 • ορθοδοντική θεραπεία σε επιλεγμένα περιστατικά με ακίνητες συσκευές τοποθετημένες γλωσσικά (γλωσσική τεχνική)
 • ορθοδοντική θεραπεία σε άτομα με σχιστίες
 • ορθοδοντική θεραπεία σε άτομα με σύνδρομα
 • ορθοδοντική θεραπεία σε άτομα με κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
 • ορθοδοντική θεραπεία σε συνδυασμό με ορθογναθική χειρουργική
 • θεραπεία σε άτομα με προβλήματα κροταφογναθικής δυσλειτουργίας
 • θεραπεία σε άτομα με αποφρακτική άπνοια

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή:15:00 - 20:30

Σημαντικές πληροφορίες:

Ο κ. Μ. Α. Παπαδόπουλος έχει λάβει αρκετά βραβεία και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τιμητική διάκριση "Έπαθλο Αποβλέποντος εις την Προώθησιν της Ελληνικής Ορθοδοντικής" από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1993), το ετήσιο "Ετήσιο Επιστημονικό Βραβείο" από την Εταιρεία Γερμανών Πλαστικών Χειρουργών (2004), το "Joseph E. Johnson Clinical Award” από την Αμερικανική Εταιρεία Ορθοδοντικών (2009), το "Turpin Award for Evidence-Based Research” από το περιοδικό American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics (2013) και το ερευνητικό βραβείο "Align research Award" από την εταιρεία Align Inc. USA (2013).

Τα κύρια ενδιαφέροντα του κ. Μ. Α. Παπαδόπουλου περιλαμβάνουν τα αντικείμενα της "ορθοδοντικής θεραπείας σε ασθενείς χωρίς συνεργασία", της "χρήσης των μίνι-εμφυτευμάτων στην ορθοδοντική" και της "ορθοδοντικής βασισμένης στην τεκμηρίωση".

Ο κ. Μ. Α. Παπαδόπουλος έχει συγγράψει τα βιβλία "Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current principles and techniques", "Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion [in press]", και "Cleft lip and palate: Diagnosis and treatment management [in press]", έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 170 επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 250 ανακοινώσεις, διαλέξεις και σεμινάρια σε παγκόσμιο επίπεδο.Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook