Απόστολος
Βίτσας

Γενικός Χειρουργός
Βίτσας Απόστολος Β.
Ανδρούτσου Οδυσσέα 159 & Σωτήρος Διός 39, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Βίτσας Απόστολος Β. Ανδρούτσου Οδυσσέα 159 & Σωτήρος Διός 39, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook