Αλέξανδρος
Αμμάρι

Διευθυντής Ιδιωτικής Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Άγιος Δημήτριος
ΑΜΜΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ MD MSC
Σμύρνης 1, Ξάνθη, 67131, ΞΑΝΘΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
ΑΜΜΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ MD MSC Σμύρνης 1, Ξάνθη, 67131, ΞΑΝΘΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ακαδημαϊκή Έρευνα:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 1. Comparative study of the intravenous chemoprophylaxix versus local Sulmycin Implant E Sponge use in vaginal hysterectomy.Minim Invasive Ther Allied Technol. 2012 May;21(3):181-7. Epub 2011 Sep 23. 2. Should lymphadenectomy be performed in early stage I and II sarcomas of the corpus uteri.J Obstet Gynaecol Res. 2011 Nov;37(11):1588-95. doi: 10.1111/j.1447-0756.2011.01579.x. Epub 2011 Jul 6.3. Diagnosis and laparoscopic management of a rudimentary uterine horn in a teenage girl, presenting with haematometra and severe endometriosis: our experience and review of literature.Minim Invasive Ther Allied Technol. 2012 May;21(3):181-7. Epub 2011 Sep 23. 4. Assessment of the feasibility of bipolar coagulation use to reduce hemorrhage in myomectomy performed by minilaparotomy.Minim Invasive Ther Allied Technol. 2010 Feb 28. [Epub ahead of print] 5. The contribution of hysteroscopy to the detection malignancy in symptomatic postmenopausal women.Minim Invasive Ther Allied Technol. 2010 Feb 16 6. The contribution of laparoscopy to the diagnosis of adnexal masses in young and premenopausal women.Eur J Gynaecol Oncol. 2009;30(4):402-7 7. The contribution of anaesthesia modus on reducing blood loss during caesarean section.Clin Exp Obstet Gynecol. 2009;36(2):105-9 8. Acute abdomen as initial presentation of gestational choriocarcinoma.Arch Gynecol Obstet. 2009 Nov;280(5):859-62. Epub 2009 Mar 15

Συνέδρια:

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια 1. 9th World Congress of Perinatal Medicine. Berlin, Germany October 2009 The frequency rate and obstetric outcome in phenylketonuria pregnancies: our experience. Tsikouras P., Bouchlarioutou S., Galazios G., Ammari A., Zografou C., Liberis V., Maroulis G. 2. 9th World Congress of Perinatal Medicine. Berlin, Germany October 2009 The contribution of perinatal blood parameters in the early detection of fetal distress. Tsikouras P., Baumgartner C., Galazios G., Ammari A., Dislian V., Liberis V., Teichmann A. 3. 16th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). Belgrade, Serbia, October 2009. Should lymphadenectomy be performed in early stage I and II sarcomas of the corpus uteri. P. Tsikouras, G. Galazios, A. Ammari, V. Dislian, A. Dafopoulos, V. Liberis, A. Teichmann, Greece 4. 8th Congress of the European Society of Gynecology. Rome, Italy, September 2009 Serum and tissue LDH levels in patients with breast/gynecological cancer and benign diseases. Koutlaki N., Kontomanolis E., Koukourakis M., Giatromanolaki A., Zervoudis S., Dafopoulos A., Ammari A., Liberis V. 5. 8th European Congress on Menopause(EMAS). London, UK, May 2009 The effects of new hormone replacement therapy on cervicovaginal smear in women with natural menopause. Galazios G., Tsikouras P., Ammari A., Bouchlariotou S., Liatsikos S., Liberis V. 6. XXI European Congress Of Perinatal Medicine. Istanbul, Turkey, September 2008 The contribution of anesthesia modus on reducing blood loss during section caesarian. Tsikouras P., Ammari A., Vogiatziaki T.,  Croutchef A., Iatrou C., Liberis V. 7. XXI European Congress Of Perinatal Medicine. Istanbul, Turkey, September 2008 The frequency rate and obstetric outcome in teenage pregnancies. Tsikouras P., Ammari A., Galazios G., Koutlaki N., Panagiotidou C., Dadidou M., Liberis V. 8. The 7th Athens Congress on Women’s Health and Disease. Athens, Sept 2008 The frequency of lobular breast carcinoma. Our experience. Tsikouras P., Ammari A., Mayrikakis A., Galazios G., Liberis V. 9. 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Copenhagen, Denmark, April 2-5, 2005 Mechanisms of nosocomial S. aureus resistance to beta-lactam antibiotics Nanou G., Daskalou T., Pagalou M., Karampatakis N., Karampatakis T., Ammari A.                                                                                 Ανακοινώσεις σε Πανελλήνια Συνέδρια1. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεικού Προγραμματισμού 2010 Αλεξανδρούπολη Αποτελεί το βραχύ μεσοδιάστημα μεταξύ δύο κυήσεων παράγοντα κινδύνου για πρόωρο τοκετό; Ο ρόλος του οικογενειακού προγραμματισμού. Αμμάρι Α., Ζωγράφου Χ., Λιάτσικος Σ., Νταφόπουλος Α., Δισλιάν Β., Γαλάζιος Γ., Τσικούρας Π., Κουτλάκη Ν., Γράψας Ξ., Λυμπέρης Β. 2. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεικού Προγραμματισμού 2010 Αλεξανδρούπολη Η τρέχουσα ενημέρωση φοιτητριών ανωτάτων σχολών στην περιοχή της Θράκης απέναντι στην αντισύλληψη και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Αμμάρι Α., Λιάτσικος Σ., Νταφόπουλος Α., Ζωγράφου Χ., Δισλιάν Β., Γράψας Ξ., Γαλάζιος Γ., Τσικούρας Π., Κουτλάκη Ν., Λυμπέρης Β. 3. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεικού Προγραμματισμού 2010 Αλεξανδρούπολη Διαφορές στην αντίληψη απέναντι στη χρήση του αντισυλληπτικού χαπιού ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς πληθυσμούς στη Θράκη. Αμμάρι Α., Νταφόπουλος Α., Λιάτσικος Σ., Ζωγράφου Χ., Δισλιάν Β., Γαλάζιος Γ., Τσικούρας Π., Κουτλάκη Ν., Λυμπέρης Β. 4. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεικού Προγραμματισμού 2010 Αλεξανδρούπολη HPV εμβολιασμός και επίπεδο ενημέρωσης σε φοιτήτριες ανωτάτων σχολών στην περιοχή της Θράκης. Νταφόπουλος Αλέξανδρος, Λιάτσικος Σπυρίδων, Αμμάρι Αλέξανδρος, Ζωγράφου Χρήστος, Λάμπος Γεώργιος, Γαλάζιος Γεώργιος, Τσικούρας Παναγιώτης, Κουτλάκη Νικολέτα, Μαρούλης Γεώργιος, Λυμπέρης Βασίλειος 5. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεικού Προγραμματισμού 2010 Αλεξανδρούπολη Διαφορές στην αντίληψη απέναντι στη χρήση του ανδρικού προφυλλακτικού ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς πληθυσμολυς στη Θράκη. Νταφόπουλος Αλέξανδρος, Αμμάρι Αλέξανδρος, Λιάτσικος Σπυρίδων, Ζωγράφου Χρήστος, Γράψας Ξενοφών, Γαλάζιος Γεώργιος, Τσικούρας Παναγιώτης, Κουτλάκη Νικολέτα, Μαρούλης Γεώργιος, Λυμπέρης Βασίλειος 6. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεικού Προγραμματισμού 2010 Αλεξανδρούπολη Μέθοδοι αντισύλληψης σε δύο διαφορετικούς πληθυσμούς στη Θράκη. Νταφόπουλος Αλέξανδρος, Ζωγράφου Χρήστος, Λιάτσικος Σπυρίδων, Αμμάρι Αλέξανδρος, Γράψας Ξενοφών, Γαλάζιος Γεώργιος, Τσικούρας Παναγιώτης, Κουτλάκη Νικολέτα, Μαρούλης Γεώργιος, Λυμπέρης Βασίλειος 7. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεικού Προγραμματισμού 2010 Αλεξανδρούπολη Συνειδητοποίηση της σημασίας της ετήσιας γυναικολογικής εξέτασης από τις νεαρές ελληνίδες. Λιάτσικος Σπυρίδων, Νταφόπουλος Αλέξανδρος,    Ζωγράφου Χρήστος, Αμμάρι Αλέξανδρος, Λάμπος Γεώργιος, Γαλάζιος Γεώργιος, Κουτλάκη Νικολέτα, Τσικούρας Παναγιώτης, Λυμπέρης Βασίλειος 8. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεικού Προγραμματισμού 2010 Αλεξανδρούπολη Η επείγουσα αντισύλληψη ως μέθοδος ελέγχου των εκτρώσεων σε νεαρές γυναίκες: Συχνότητα χρήσης, αποτελεσματικότητα, ανεπιθύμητες ενέργειες Λιάτσικος Σ., Αμμάρι Α., Νταφόπουλος Α., Ζωγράφου Χ.,  Γαλάζιος Γ., Κουτλάκη Ν., Τσικούρας Π., Γράψας Ξ., Λυμπέρης Β. 9. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεικού Προγραμματισμού 2010 Αλεξανδρούπολη Συγκριτική μελέτη της σεξουαλικής συμπεριφοράς δύο διαφορετικών γυναικείων πληθυσμών της Θράκης Λιάτσικος Σπυρίδων, Νταφόπουλος Αλέξανδρος, Αμμάρι Αλέξανδρος, Ζωγράφου Χρήστος, Γαλάζιος Γεώργιος, Γράψας Ξενοφών, Τσικούρας Παναγιώτης, Κουτλάκη Νικολέτα, Λυμπέρης Βασίλειος 10. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεικού Προγραμματισμού 2010 Αλεξανδρούπολη Υπογονιμότητα και έκβαση των κυήσεων σε γυναίκες με συγγενείς δυσπλασίες της μήτρας. Λιάτσικος Σπυρίδων, Ζωγράφου Χρήστος, Αμμάρι Αλέξανδρος, Νταφόπουλος Αλέξανδρος, Αλεξανδρίδης Πολύτιμος, Γαλάζιος Γεώργιος, Τσικούρας Παναγιώτης, Κουτλάκη Νικολέτα, Γράψας Ξενοφών, Λυμπέρης Βασίλειος 11. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεικού Προγραμματισμού 2010 Αλεξανδρούπολη Συμβολή του ιατρείου προετοιμασίας για τη μητρότητα στο τρόπο έκβασης του τοκετού  και στο μητρικό θηλασμό. Ζωγράφου Χ., Αλεξίδου Α., Λιάτσικος Σ., Νταφόπουλος Α., Αμμάρι Α., Αλεξανδρίδης Π., Γράψας Ξ., Γαλάζιος Γ., Τσικούρας Π., Κουτλάκη Ν., Λυμπέρης Β. 12. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεικού Προγραμματισμού 2010 Αλεξανδρούπολη Σύγκριση δυο αντισυλληπτικών δισκίων που περιέχουν 20 μg αιθυνιλοιστραδιόλης με γεστοδενη και δροσπιρενόνη αντίστοιχα, ως προς την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ζωγράφου Χ., Νταφόπουλος Α., Αμμάρι Α., Λιάτσικος Σ., Λάμπος Γ., Γράψας Ξ., Γαλάζιος Γ., Τσικούρας Π., Κουτλάκη Ν., Λυμπέρης Β. 13. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεικού Προγραμματισμού 2010 Αλεξανδρούπολη Μελέτη της σεξουαλικής συμπεριφοράς νέων ανδρών στην περιοχή της Θράκης. Ζωγράφου Χ., Λιάτσικος Σ., Νταφόπουλος Α., Αμμάρι Α., Αλεξανδρίδης Π., Γράψας Ξ., Γαλάζιος Γ., Τσικούρας Π., Κουτλάκη Ν., Λυμπέρης Β. 14. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεικού Προγραμματισμού 2010 Αλεξανδρούπολη Συγκριτική μελέτη δύο διαφορετικών οδών χορήγησης της μισοπροστόλης, κολπικής και από του στόματος, για την διακοπή κύησης στο 1ο τρίμηνο. Ζωγράφου Χ., Αμμάρι Α.,Λιάτσικος Σ., Νταφόπουλος Α., Αλεξανδρίδης Π., Γράψας Ξ., Γαλάζιος Γ., Τσικούρας Π., Κουτλάκη Ν., Λυμπέρης Β. 15. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογίας Μαιευτικης, Αθήνα  Μαϊος 2009 Η επίδραση νεότερης θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης στα μαστογραφικά ευρήματα γυναικών σε φυσική εμμηνόπαυση. Αμμάρι Α.,Νταφόπουλος Α., Μπουχλαριώτου Σ., Ψιλλάκη Α., Τσικούρας Π., Κουτλάκη Ν.,Γαλάζιος Γ., Λυμπέρης Β. 16. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογίας Μαιευτικης, Αθήνα  Μαϊος 2009 Υπερηχογραφική εκτίμηση του τραχήλου της μήτρας. Ψιλλάκη Α., Αμμάρι Α., Μπουχλαριώτου Σ., Νταφόπουλος Α., Τσικούρας Π., Γράψας Ξ., Γαλάζιος Γ., Λυμπέρης Β. 17. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογίας Μαιευτικης, Αθήνα  Μαϊος 2009 Αναφορά 57 περιπτώσεων σαρκώματος της μήτρας σε μία περίοδο 16 ετών. Λιάτσικος Σ., Αμμάρι Α., Ψιλλάκη Α., Τσικούρας Π., Γράψας Ξ., Κουτλάκη Ν., Γαλάζιος Γ., Λυμπέρης Β. 18. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογίας Μαιευτικης, Αθήνα  Μαϊος 2009 Ζωγράφου Χ., Νίκας Ι., Αμμάρι Α., Γράψας Ξ., Τσικούρας Π., Κουτλάκη Ν., Γαλάζιος Γ., Λυμπέρης Β. 19. 3η Σύνοδος της Γερμανο-Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής Γυναικολογίας. Κέρκυρα Ιούλιος 2009. Εμβολισμός με καθετηριασμό της μητριαίας αρτηρίας για την αντιμετώπιση συμπτωματικών λειομυωμάτων. Tsikouras P., Souftas V., Ammari A., Bouchlariotou S., Mantasis M., Prassopoulos P., Liberis V. 20. 3η Σύνοδος της Γερμανο-Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής Γυναικολογίας. Κέρκυρα Ιούλιος 2009. Συχνότητα όγκων των ωοθηκών σε νέες γυναίκες: Μία 15 ετής αναδρομική μελέτη. Tsikouras P., Galazios G., Koutlaki N., Ammari A., Dafopoulos A., Liatsikos S., Liberis V. 21. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με Πανελλήνια Συμμετοχή. Ανωοοθυλακιορρηξία &διαταραχές της εμμήνου ρύσεως. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2008 Η θεραπεία του προεμμηνορρυσιακού συνδρόμου με αντισυλληπτικά  δισκία, που περιέχουν δροσπιρενόνη και αιθυνιλική οιστραδιόλη. Τσικούρας Π., Ζωγράφου Χ., Καφετζής Δ., Μαυρικάκης Α., Ψιλλάκη Α., Αμμάρι Α., Γαλάζιος Γ., Λυμπέρης Β. 22. Ημερίδα Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου «Φαρμακευτική αντιμετώπιση του Πρόωρου Τοκετού». Ιούνιος 2008, Αλεξ/πολη MgSO4 και τοκόλυση. Αμμάρι Αλέξανδρος 23. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής ήπατος χοληφόρων και παγκρέατος. Αλεξανδρούπολη, Μάϊος 2007. Καλοήθης αποφρακτικός ίκτερος-έχει ακόμη θέση η χοληδοχοδωδεκαδακτυλική αναστόμωση; Ανάλυση των περιστατικών της περιόδου 1992-2006  Σοβατζίδης Α., Βοσκάκης Ι., Γυμνοπούλου Μ., Γυμνοπούλου Ε., Αμμάρι Α., Μπαμπαλής Δ., Γυμνόπουλος Δ.

Ξένες γλώσσες:

Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά

Συνεργασία με νοσοκομεία:

Ιδιωτική Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Άγιος Δημήτριος

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

 • Μαιευτική: Εγκυμοσύνη, Mαιευτικό Υπερηχογράφημα για παρακολούθηση μονής και δίδυμης κύησης,
 • Προγεννητικός Έλεγχος
 • Doppler
 • Καρδιοτοκογράφημα
 • Παρακολούθηση Κύησης Υψηλού Κινδύνου, Ενημέρωση - Λήψη και Φύλαξη Βλαστοκυττάρων Διατροφή εγκύου
 • Επισκληρίδιος αναισθησία -Ανώδυνος Τοκετός, ΚαισαρικήΤομή
 • Πρόωρος τοκετός
 • Συμβουλές μητρικού θηλασμού, Φροντίδα λοχείας
 • Γυναικολογία: Τέστ ΠΑΠ, Thin-Prep (κυτταρολογία υγρής φάσης), Ταυτοποίηση στελεχών HPV σε συνεργασία με έγκυρα εργαστήρια
 • Κολποσκόπηση- Ιστοληψία Τραχήλου, Γυναικολογικό υπερηχογράφημα, Έλεγχος
 • Μαστού: Πρόληψη - Παρακέντηση - Χειρουργική αντιμετώπιση,
 • Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Εξωσωματική
 • Εμμηνόπαυση- Ορμονική Υποκατάσταση
 • Οστεοπόρωση
 • Λαπαροσκόπηση,
 • Υστεροσκόπηση
 • Υπερηχογραφικά υποβοηθούμενη παρακέντηση κύστης ωοθήκης, Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Έλεγχος – Αντιμετώπιση
 • Ενδομητρίωση, Γυναικολογική Ογκολογία, Ουρογυναικολογία -χειρουργική αντιμετώπιση ακράτειας ούρων
 • Πλαστική αιδοίου

Έξτρα παροχές:

Υπερηχογραφικά υποβοηθούμενη παρακέντηση κύστης ωοθήκης. (Αφαίρεση κύστης χωρίς χειρουργική επέμβαση) 3D & 4D Υπερηχογραφία με υπέρηχο Philips HD 9 3D-4D τελευταίας τεχνολογίας

Ώρες λειτουργίας:

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.30-14.00 17.30-20.30 ΤΡΙΤΗ 09.30-14.00 17.30-20.30 ΤΕΤΑΡΤΗ 09.30-14.00 ΠΕΜΠΤΗ 09.30-14.00 17.30-20.30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.30-14.00 17.30-20.30 ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00-13.30


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook