Κυριακή
Αγγελίδου

Ειδική Ψυχολόγος - Υπνοθεραπεία - Ψυχολογική Υποστήριξη Για Απαλλαγή Από Το Τσιγάρο - Ψυχολογική Υποστήριξη Για Απαλλαγή Από Το Περιττό Βάρος - Σωματική Ψυχοθεραπεία Του Ράιχ - Μαθησιακές Δυσκολίες
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Εγνατία 55, 7ος όροφος, Θεσσαλονίκη, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εγνατία 55, 7ος όροφος, Θεσσαλονίκη, 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook