Κωνσταντίνος
Λάμπης

Διατροφολόγος – Διαιτολόγος M.Sc. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας
ΛΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δημητριάδος 229, Βόλος, 38221, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
FB Share
ΛΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημητριάδος 229, Βόλος, 38221, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook