Κωνσταντίνος
Βαδεβούλης

Χειρουργός Οδοντίατρος
Βαδεβούλης Κωνσταντίνος Α.
Μιχαήλ Αγγέλου 28 & Τρικούπη Χαριλάου, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
FB Share
Βαδεβούλης Κωνσταντίνος Α. Μιχαήλ Αγγέλου 28 & Τρικούπη Χαριλάου, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook