Δημήτρης
Τσάνης

Χειρουργός Οδοντίατρος
Τσάνης Δημήτριος Β.
Βλαχλείδη 14, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
FB Share
Τσάνης Δημήτριος Β. Βλαχλείδη 14, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 30 ευρώ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook