Δημήτριος
Χαλβατζέλης

Χειρουργός Οδοντίατρος – Μετακπαιδευθείς στην Εμφυτευματολογία
ΧΑΛΒΑΤΖΕΛΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Λ. Ηρώων 6, 1ος όροφος, Κομοτηνή, 69100, ΡΟΔΟΠΗΣ
FB Share
ΧΑΛΒΑΤΖΕΛΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. Ηρώων 6, 1ος όροφος, Κομοτηνή, 69100, ΡΟΔΟΠΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 30 ευρώ

Ώρες λειτουργίας:

09.00πμ-13.30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook