Θαλής
Παναγιώτου

Διαιτολογικό Γραφείο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΑΛΗΣ
Σωρού 3-5, Μαρούσι, 15125, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΑΛΗΣ Σωρού 3-5, Μαρούσι, 15125, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook