Γιάννης
Φύσσας

Ειδικός Μαστολόγος – Διευθυντής Κέντρου Μαστού «ΠΡΟΛΗΨΙΣ»
ΦΥΣΣΑΣ Π. ΓΙΑΝΝΗΣ
Μιχαλακοπούλου 88Α, Αθήνα, 11528, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΦΥΣΣΑΣ Π. ΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαλακοπούλου 88Α, Αθήνα, 11528, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook