Αθανάσιος
Τόπης

Διαιτολόγος
Τόπης Αθανάσιος Γ.
Προφήτη Ηλία 6, Βέροια, 59100, ΗΜΑΘΙΑΣ
FB Share
Τόπης Αθανάσιος Γ. Προφήτη Ηλία 6, Βέροια, 59100, ΗΜΑΘΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook