Ευάγγελος
Κωστάκος

Χειρουργός Ουρολόγος
Κωστάκος Ευάγγελος Φ.
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 37, Χαϊδάρι, 12461, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Κωστάκος Ευάγγελος Φ. Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 37, Χαϊδάρι, 12461, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook