Νικόλαος
Παραράς

Γενικός Χειρουργός
Παραράς Νικόλαος
Τσόχα Α. 15-17, Κτίριο Β, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11521, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Παραράς Νικόλαος Τσόχα Α. 15-17, Κτίριο Β, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11521, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook