Νικόλαος
Μπόλτσης

Γενικός Χειρουργός
Μπολτσής Νικόλαος Θ.
Φραντζή Αμβροσίου 10, Αθήνα, 11745, ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Μπολτσής Νικόλαος Θ. Φραντζή Αμβροσίου 10, Αθήνα, 11745, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Μόνο κατ΄οίκον επισκέψεις.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook