Νικόλαος
Τζοβάρας

Παθολόγος
Τζοβάρας Νικόλαος Ζ.
Καίσαρη 5, Καλαμάτα, 24133, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
FB Share
Τζοβάρας Νικόλαος Ζ. Καίσαρη 5, Καλαμάτα, 24133, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook