Δημήτριος
Ροκάς

Χειρουργός Οδοντίατρος
ΡΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Σακκά Γρηγορίου 6-8, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
FB Share
ΡΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σακκά Γρηγορίου 6-8, Ιωάννινα, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook