Ανδρέας
Νίκας

Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Νίκας Ανδρέας Δ.
Βασιλίσσης Σοφίας 110, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11527, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Νίκας Ανδρέας Δ. Βασιλίσσης Σοφίας 110, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11527, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook