Δημήτριος
Σούρλας

Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Σούρλας Δημήτριος Γ.
Πατρόκλου 8, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
FB Share
Σούρλας Δημήτριος Γ. Πατρόκλου 8, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -Λαπαροσκοπική χειρουργική -Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή -Παθολογία τραχήλου

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook