Αλέξανδρος
Βασιλειάδης

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Βασιλειάδης Αλέξανδρος Ν.
Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 51-53, Καλλιθέα, 17671, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Βασιλειάδης Αλέξανδρος Ν. Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 51-53, Καλλιθέα, 17671, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: -,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook