Θεόδωρος
Ξενίδης

Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Ξενίδης Θεόδωρος
Λαγκαδά 293, Σταυρούπολη, 56430, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Ξενίδης Θεόδωρος Λαγκαδά 293, Σταυρούπολη, 56430, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook