Ακριβή
Μπαμπαρούτση

Διαιτολόγος
Μπαμπαρούτση Ακριβή
Μετσόβου 72, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Μπαμπαρούτση Ακριβή Μετσόβου 72, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook