Κωνσταντία
Στοφόρου

Νευροχειρουργός
Στοφόρου Κωνσταντία Χ.
Μυκηνών 3, Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Στοφόρου Κωνσταντία Χ. Μυκηνών 3, Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 70 ευρώ
Προσωπικό μήνυμα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών τ. Fellow Massachusetts General Hospital, Harvard University, Η.Π.Α. τ. Chef de Clinique Νοσοκομείου Lariboisiere, Παρίσι, Γαλλία τ. Επιμελήτρια Νευροχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝ Πατρών, ΚΑΤ Χειρουργική Εγκεφάλου, Σπονδυλικής Στήλης, Χειρουργική Πόνου Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (Μinimally Ιnvasive Surgery)

Σπουδές:

·         Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  (1991)

 

·         Κάτοχος τίτλου USMLE-ECFMG, ΗΠΑ (1997)

·         Κάτοχος Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο «Μελέτη, με την τεχνική της μικροδιάλυσης, των ιστικών ποιοτικών και ποσοτικών μεταβολών, νευροτοξικών ουσιών και παραγόντων που υποδηλώνουν νευροτοξικότητα, σε πειραματικό πρότυπο ισχαιμίας και νευροπροστασίας του νωτιαίου μυελού.»

·         Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003)

Εμπειρία:

·         Υπηρεσία Υπαίθρου , Κέντρο Υγείας Σκιάθου (1993-1994)

·         Ειδικευόμενη Νευροχειρουργός, Νευροχειρουργική Κλινική  ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», ΓΝΑ «ΚΑΤ»,  ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» (1995-2001)

·         Επιστημονική Συνεργάτιδα  Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής  Κλινικής , Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» (2001-2003)

·         Clinical Fellow Neuroendocrine Unit, Massachusetts General Hospital, Πανεπιστήμιο  Harvard, Βοστώνη, ΗΠΑ (1992-1993)

·         Chef de Clinique, Νευροχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο Lariboisiere, Παρίσι, Γαλλία (2003-2004)

·         Διευθύντρια Νευροχειρουργικού Τμήματος Ομίλου Euromedica – Ιδιωτικό Επάγγελμα (2004-2008)

·         Επιμελήτρια Πανεπιστημιακής  Νευροχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝ Πατρών (2008-2009)

·         Επιμελήτρια Πανεπιστημιακής  Νευροχειρουργικής Κλινικής ΓΝΑ ΚΑΤ (2009-2012)

Ακαδημαϊκή Έρευνα:

·         Κάτοχος Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο «Μελέτη, με την τεχνική της μικροδιάλυσης, των ιστικών ποιοτικών και ποσοτικών μεταβολών, νευροτοξικών ουσιών και παραγόντων που υποδηλώνουν νευροτοξικότητα, σε πειραματικό πρότυπο ισχαιμίας και νευροπροστασίας του νωτιαίου μυελού.»

  • Altered ACTH response to CRH in Silent Corticotroph Adenomas» B.M.K.Biller, C.Stoforou and Anne Klibanski. Neuroendocrine Unit, Department of Medicine Massachusetts General Hospital, Boston, MA.  3rd International Pituitary Congress, Marina Del Rey, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, Ιούνιος 1993.
  • « Vagal Nerve Stimulation in Severe Intractable  Epilepsy: Experience in 12 patients”. K.Stoforou,   S.Gatzonis, N.Georgakoulias, E.Sigounas, D.E.Sakas.  Proceedings of the World Federation of Neurosurgical Societies, 12th World Congress of Neurosurgery, 2001, pp 48-51.

·         «Treatment of Spasticity with implantable pump for Continuous intrathecal baclofen infusion » Κ.Stoforou K, Papavlasopoulos F, Boviatsis E,  Sakas D.E. Proceedings of the World Federation of Neurosurgical  Societies, 12th World Congress of Neurosurgery, 2001, pp 757-760.

·         «Πολλαπλά σηραγγώδη αγγειώματα εγκεφάλου: Παρουσίαση περιστατικού και στρατηγικής χειρουργικής αντιμετώπισης», Κωνσταντία Χ.Στοφόρου, Bernard George, 19ο Πανελλήνιο

Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Αθήνα, Μάιος  2005.

 

Συνέδρια:

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

1. «Altered ACTH response to CRH in Silent Corticotroph Adenomas» B.M.K.Biller, C.Stoforou

      and Anne Klibanski (Neuroendocrine Unit, Department of Medicine Massachusetts General

      Hospital, Boston, MA) Poster, 3ο Διεθνές Συνέδριο Υπόφυσης (3rd International Pituitary Congress), Marina Del Rey, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, Ιούνιος 1993.

2. «Thrombotic Occlusion of the Middle Cerebral Artery: A pitfall in the diagnosis of a traumatic

      dissecting aneurysm of the internal carotid artery» C.Stoforou, N.Sakellarides, S. Pomonis,

      F.Sotiriou, N.Katsikis*, D.Anagnostopoulos Νευροχειρουργική Κλινική, *Νευρολογική   

      Κλινική Π.Γ.Ν.Α. ΚΑΤ  , Κηφισιά. «2nd Black Sea Neurosurgical Congress with the partici- 

      pation of the Neurosurgical societies of  Balkan and East Mediterranean Sea Countries»

      Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1999. 

 

3. « Inflammatory Processes of Central Nervous System»

       F. Sotiriou, C. Stoforou, N. Sakellaridis, S. Pomonis, D. Anagnostopoulos.

       Νευροχειρουργική Κλινική,  Π.Γ.Ν.Α. ΚΑΤ  , Κηφισιά. «2nd Black Sea Neurosurgical

       Congress with the participation of the Neurosurgical societies of  Balkan and East

       Mediterranean Sea Countries»

       Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1999. 

 

4. «Hemangiopericytoma-like synovial cell Sarcoma of the Lumbar Spine: Case Report»

      S.Pomonis, C.Stoforou, N.Sakellarides, F.Sotiriou, D.Anagnostopoulos. Νευροχειρουργική 

      Κλινική Π.Γ.Ν.Α ΚΑΤ , Κηφισιά. «2nd Black Sea Neurosurgical Congress with the parti-

      cipation of the Neurosurgical societies of Balkan and East Mediterranean Sea Countries»

      Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος  1999.

 

5. «Vagal Nerve Stimulation in Severe Intractable Epilepsy: The University of Athens

      Experience» C.Stoforou, S.Gatzonis, N.Georgakoulias, E.Sigounas, D.E.Sakas.

      Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». 12ο Παγκόσμιο

      Συνέδριο Νευροχειρουργικής (12th World Congress of Neurosurgery, World Federation of

      Neurosurgical Societies), Σύδνεϋ, Αυστραλία. Σεπτέμβριος 2001.   

         

6. «Treatment of Spasticity with implantable pump for Continuous intrathecal baclofen infusion»

      C.Stoforou, F.Papavlasopoulos, E.Boviatsis, D.E.Sakas. Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική

      Κλινική, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».  12ο  Παγκόσμιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής (12th

      World Congress of Neurosurgery, World Federation of Neurosurgical Societies), Σύδνεϋ,

      Αυστραλία. Σεπτέμβριος 2001. 

 

7.  «Low pressure hydrocephalus. An Algorithm of management» Petsanas A.P1., Vranos G2.,

     Bouras A2., Nikoalidis I2., Stoforou. K3.

     1Department of Neurosurgery, Pyrgos General Hospital, A. Papandreou, Pyrgos, Greece

     2Department of Neurosurgery, Tzanio Hospital, Pireas, Greece

       3Department of Neurosurgery, Euromedica- Athinaio Hospital, Athens, Greece

      4th International Hydrocephalus Workshop- Progresses and Controversies in   

      Hydrocephalus. Ρόδος, Μάιος 17-20, 2007

 

8. «Dementia in normal pressure hydrocephalus(NPH): Could more sophisticated shunt techno-

      logy combined with pharmachologic treatment improve outcome of these patients? »

       Petsanas A.P1., Vranos G2., Bouras A2., Nikoalidis I2., Stoforou  K3.

     1Department of Neurosurgery, Pyrgos General Hospital, A. Papandreou, Pyrgos, Greece

     2Department of Neurosurgery, Tzanio Hospital, Pireas, Greece

       3Department of Neurosurgery, Euromedica- Athinaio Hospital, Athens, Greece

      4th International Hydrocephalus Workshop- Progresses and Controversies in Hydrocephalus

      Ρόδος, Μάιος 17-20, 2007

      4th International Hydrocephalus Workshop- Progresses and Controversies in  

      Hydrocephalus. Ρόδος, Μάιος 17-20, 2007

 

9. «The Flux catheter irrigation/aspiration system: An innovative approach to treat chronic

       subdural hematoma. A case report»

        K. Stoforou1, A. Maniotis1, E. Sourtzis1, C. Panotopoulos2

         1 Neurosurgery, KAT General Hospital, 2 Neurosurgery

        Annual Congress of EANS, Ρώμη,Οκτώβριος 2011

 

Β) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. «Τραύματα  Φλεβών των κάτω άκρων και της πυέλου-Αποκατάσταση  η  Απολίνωση»

       Ι.Αντωνίου, Μ. Χριστοφορίδης, Β.Ανδρικόπουλος, Κ.Στοφόρου, Π.Πανούσης. Αγγειοχει-  

       ρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. ΚΑΤ  Κηφισιάς. 3ο Πανελλήνιο Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο.

       Αθήνα Ιανουάριος 1996 - Έπαινος από την διοργάνωση του Συνεδρίου για την Καλύτερη

       Εργασία του Συνεδρίου    

       

2. «Περίπτωση νόσου Recklinghausen με εντυπωσιακές δερματικές αλλοιώσεις»

       Αναγνωστόπουλος Δ., Σακελλαρίδης Ν., Σωτηρίου Φ., Στοφόρου Κ.

       Νευροχειρουργική Κλινική ΠΓΝ ΚΑΤ, Κηφισιάς.

       13ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Δελφοί, Νοέμβριος 1998.

 

3. «Πρωτοπαθές μελάνωμα νωτιαίου μυελού- Παρουσίαση περιστατικού».  Σ. Πομώνης,     

       Κ.Στοφόρου, Ν.Σακελλαρίδης, Δ. Αναγνωστόπουλος. Νευροχειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν.

     ΚΑΤ, Κηφισιά. 13ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Καβάλα,Νοέμβριος 1999.

 

4. «Φλεγμονώδεις παθήσεις κεντρικού νευρικού συστήματος». Φ.Σωτηρίου, Κ.Στοφόρου, 

     Ν.Σακελλαρίδης, Σ.Πομώνης, Δ.Αναγνωστόπουλος. Νευροχειρουργική  Κλινική Π.Γ.Ν. ΚΑΤ ,

     Κηφισιά. 13ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, Καβάλα. Nοέμβριος 1999.       

5. «Μέθοδοι λειτουργικής αξιολόγησης της σπαστικότητας από εγκεφαλική ή/και νωτιαία βλάβη,

      και κριτήρια χειρουργικής θεραπείας»  Ε.Μποβιάτσης, Κ.Στοφόρου, Φ.Παπαβλασόπουλος,    

      Γ.Στράντζαλης, Ε.Συγκούνας, Δ.Ε.Σακάς. Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική,

      Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»  ΧΧΙΙο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα Nοέμβριος

      2000.

    

6.  «Χειρουργική αντιμετώπιση της σπαστικότητας με εμφύτευση αντλίας συνεχούς ενδοραχιαίας

   έγχυσης Μπακλοφαίνης» Σ.Κορφιάς, Γ.Στράντζαλης Ε.Μποβιάτσης, Κ.Στοφόρου, Ε.Συγκούνας,,

   Δ.Ε.Σακάς. Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»  XXΙΙο 

   Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα Νοέμβριος 2000.

 

7. «Μονάδα Χειρουργικής Επιληψίας Πανεπιστημίου Αθηνών – Παρουσίαση των πρώτων πέντε

    χειρουργηθέντων περιστατικών». Κ.Στοφόρου, Σ. Γκατζώνης, Σ. Κορφιάς, Ν. Γεωργακούλιας, Π.Σδρόλιας, Ε.Συγκούνας, Δ.Ε.Σακάς. Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». 15ο  Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Κως, Μάιος 2001.  

                         

8. «Ο ρόλος μοντέρνων τεχνικών μαγνητικού συντονισμού στην απεικόνιση της μικροαγγειακής

    συμπίεσης και στον σχεδιασμό της χειρουργικής θεραπείας». (The role of modern MR

     techniques in imaging neurovascular conflict and designing the surgical treatment). C.Stoforou,

     F.Papavlasopoulos, G.Stanjalis, and D.E.Sakas. Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική,

   Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».  2ο Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο στις εξελίξεις της Ωτορινο

   λαρυγγολογίας και της Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Μύκονος, Μάιος 2002.

 

9. «Μελέτη της ποιοτικής και ποσοτικής μεταβολής σε ιστικό επίπεδο , με τη βοήθεια της

     μικροδιάλυσης, νευροτοξικών ουσιών και παραγόντων που υποδηλώνουν νευροτοξικότητα, σε

     πειραματικό μοντέλο ισχαιμίας και νευροπροστασίας του νωτιαίου μυελού. Κ Στοφόρου, Ε.

     Μαράτου, Α. Παπαλόης, Σ. Πατσούρης, Ε. Μποβιάτσης, Γ.Στάντζαλης, Π. Καραγιαννάκος,

     Δ.Ε.Σακάς. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Αθήνα, Απρίλιος 2003.

 

10. Η S-100 του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και του αίματος ως προγνωστικός δείκτης στην ισχαιμία

       του νωτιαίου μυελού-Μελέτη σε πειραματικό πρότυπο ισχαιμίας και νευροπροστασίας του

       νωτιαίου μυελού. Κ Στοφόρου, Χ. Ψαχούλια, Α. Παπαλόης, Σ. Πατσούρης, Ε. Μποβιάτσης,

       Γ.Στάντζαλης, Π. Καραγιαννάκος, Δ.Ε.Σακάς. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής.

       Αθήνα, Απρίλιος 2003.

 

11. «Πολλαπλά σηραγγώδη αγγειώματα εγκεφάλου: Παρουσίαση περιστατικού και στρατηγικής

       χειρουργικής αντιμετώπισης», Κωνσταντία Χ.Στοφόρου, Bernard George, 19ο Πανελλήνιο

       Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Αθήνα, Μάιος  2005.

 

12. «Ατροφία των μικρών μυών των άκρων χειρών στη μυελοπάθεια: Ενδείξεις για ισχαιμικού

      τύπου βλάβη», Α.Π. Πετσανάς, Γ. Βράνος, Α. Μπούρας, Ι. Νικολαϊδης, Ν. Γκανταϊφης,

      Κ. Στοφόρου. 33ο Συμπόσιο Σπονδυλικής «Ν. Γιαννέστρας –Π. Σμυρνής», Μύκονος, 24-

      27, 2007

 

13. «Ιππουριδική Συνδρομή από ενδοσκληρίδια μετάσταση ως πρώτη εκδήλωση καρκίνου του

        πνεύμονος» Α.Π. Πετσανάς, Γ. Βράνος, Ι. Νικολαϊδης, Α. Μπούρας,  Ν. Γκανταϊφης,

        Κ. Στοφόρου. 33ο Συμπόσιο Σπονδυλικής «Ν. Γιαννέστρας –Π. Σμυρνής», Μύκονος, 24-

        27 Μαίου, 2007

 

14. «Μη επικοινωνούσα εξωσκληρίδια αραχνοειδής κύστη θωρακικής μοίρας σπονδυλικής

       στήλης. Αναφορά μιας περιπτώσεως». Α.Π. Πετσανάς, Γ. Βράνος, Ι. Νικολαϊδης, Α.

        Μπούρας,  Ν. Γκανταϊφης, Κ. Στοφόρου. 33ο Συμπόσιο Σπονδυλικής «Ν. Γιαννέστρας –Π.

        Σμυρνής», Μύκονος, 24- 27 Μαίου, 2007

 

15. « Ο ρόλος της πρωτεϊνης s-100b στον ορό και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό σε πειραματικό

        μοντέλο ισχαιμίας νωτιαίου μυελού.»  Κ. Στοφόρου, Ν.  Σακελλαρίδης, Α. Ανδρουλής,   

        Α.  Μανιώτης, Σ. Βεράνης, Η.  Σουρτζής 24Ο  Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό  Συνέδριο»,

         Χερσόνησος  Ηρακλείου, Κρήτη 19-20 Μαϊου 2010

 

16.  «Η επιληψία ως αρχικό σύμπτωμα επιδεινώνει την πρόγνωση στο ολιγοδενδρογλοίωμα»

        Ν. Σακελλαρίδης, Κ. Στοφόρου, Χ. Κελέσης, Β. Κοντογιάννης, Σ. Σταυρόπουλος,

        Α. Μπαρλογιάννης. 24Ο  Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό  Συνέδριο, Χερσόνησος  

        Ηρακλείου, Κρήτη  19-20 Μαϊου 2010

17.   «Περιγραφή ασθενούς με οφθαλμοκινητική πάρεση στο παράγγελμα για έξω στροφή του

         βλέμματος, αλλά με φυσιολογική την αντίστοιχη αυθόρμητη κίνηση» Α. Μανιώτης,

         Ν. Σακελλαρίδης, Δ. Παπαγεωργίου, Κ. Στοφόρου, Β. Κοντογιάννης, Σ. Βλατάκης

         25Ο  Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό  Συνέδριο, Αθήνα , Ιούνιος 2011

Παρακολούθηση Συνεδρίων

1.      «3rd International Pituitary Congress» Marina Del Ray, California, U.S.A. Ιούνιος 13 - 15, 1993                    

2.      « NTC Meeting 95- Νευροτραύμα» Νευροτραυματολογική Επιτροπή του Παγκοσμίου Ομοσπονδίας των Νευροχειρουργικών Εταιρειών (Neurotraumatology Committee of the World Federation of Neurosurgical Societies). Θεσσαλονίκη Νοέμβριος  16 - 19, 1995

 

3.      Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας. Κύκλος «Αγγειακές Παθήσεις Εγκεφάλου» Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 23 -24 , 1996

 

4.      «The XIIth Meeting of the World Society for  Stereotactic and Functional Neurosurgery»

      Lyon, France Ιούλιος  1 - 4, 1997

 

5.      «11th International Congress of Neurological Surgery» World Federation of Neurological Societies. Amsterdam, The Netherlands.  Ιούλιος  6 - 11, 1997

 

6.      «11ο  Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο» Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

      Αθήνα Οκτώβριος 16 - 18, 1997

7.      «12ο  Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο» Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

       Δελφοί,  Νοέμβρης 19-21, 1998

 

8.      «1999 International Winter Congress on Neurosurgery & Minimally Invasive Techniques:

       Prospects for the 21st Century» Aspen, Colorado, USA Μάρτιος 21-25, 1999

 

9.      «2nd  Black  Sea Neurosurgical Congress with the participation of the Neurosurgical societies of Balkan and East Mediterranean Sea Countries» Θεσσαλονίκη Ιούνιος 9-12, 1999                                                     

 

10.  «Scull Base Surgery 2000» Annual Meeting of the North American Scull Base Society. Barrows Neurological Institute, Phœnix, Arizona, USA Μάρτιος  17-20, 2000

 

11.  «15ο  Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο», Κως. Μάιος 16-17, 2001

 

12.  «12th World Congress of Neurosurgery». World Federation of Neurosurgical Societies. Sydney, Australia Σεπτέμβριος  16-20, 2001

 

13.  « 2ο Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο στις εξελίξεις της Ωτορινολαρυγγολογίας και της Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου». Μύκονος, Μάιος 2002.

 

14.  «17ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό  Συνέδριο», Αθήνα, Απρίλιος 2003

 

15.  «19ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο», Αθήνα, Μάιος 2005.

 

16.  Επιστημονική Ημερίδα «Νεώτερες Εξελίξεις στη Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης»

      Αθήνα, Ιούνιος 2005 

 

17.  Συμπόσιο Νευρο-ογκολογίας με Διεθνή Συμμετοχή

Διοργάνωση Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών « Κοργιαλλένειο-Μπενάκειο», Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2005.

 

18.  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης», Καθηγητής Christian Sainte-Rose. Διοργάνωση Vamvas Medicals, Αθήνα 10 Δεκεμβρίου, 2005

19.   1ο Διεθνές Συμπόσιο στις Εξελίξεις στην Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης ( 1st International Symposium – Advances in Spinal Surgery, Αθήνα, Ελλάδα,

Νοέμβριος 16-19, 2006

 

20.  «22Ο   Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό  Συνέδριο» , Αθήνα, Μάιος 2008

 

21.  Στρογγυλή Τράπεζα: Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις - Εκπαιδευτικά Μαθήματα Νοσοκομείου ΚΑΤ- , Αθήνα, Ιανουάριος 2010

 

22.  «24Ο  Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό  Συνέδριο», Χερσόνησος  Ηρακλείου, Κρήτη,

Μάιος 2010                                                     

 

Ξένες γλώσσες:

Αγγλικά

Γαλλικά

 

Μέλος Συλλόγων:

Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Ordre des Medecins, Paris, France

British Medical Council

Ευρωπαϊκή Νευροχειρουργική Εταιρεία- EANS 

Αμερικάνικο Συνέδριο Νευροχειρουργικής - Congress of Neurological Surgeons-CNS

Αμερικανική Εταιρεία Νευροχειρουργών - Νευροογκολογικό Τμήμα - AANS Section on Tumors

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Χειρουγικής Βάσης Κρανίου- European Skull Base Society-ESBS

Συνεργασία με νοσοκομεία:

Όμιλος ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ

Έξτρα παροχές:

Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα- Παρασκευή:17:00μμ -20:00μμ

Τιμοκατάλογος:

10€ για Ηλεκτρονική συνταγογραφηση ανά παραπεμπτικό

Σημαντικές πληροφορίες:

Συμμετοχή σε Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά Σεμινάρια

1. Σεμινάριο Θωρακοχειρουργικής που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής Θώρακος-Καρδίας-Αγγείων, Αθήνα 30 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου, 1995

 

2. Δορυφορικό Συμπόσιο με θέμα «Ορθή χρήση αντιβιοτικών στη χειρουργική» στα πλαίσια του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής, Αθήνα 3-7 Νοεμβρίου, 1996

3. Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο στην Απεικονιστικά Υποβοηθούμενη Χειρουργική για τους όγκους του εγκεφάλου» (Workshop on Image Guided Surgery for Brain Tumors) Σαντορίνη, Ελλάδα.  Αύγουστος 27-29, 1995

 

4. Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο του 1ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων με θέμα την «Πτεριονική κρανιοτομία»: Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Νοέμβριος 23-24, 1996

 

5. «Χειρουργική του Κροταφικού οστού»- Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο. Διεθνές Χειμερινό Συνέδριο  Νευροχειρουργικής- Ωτορινολαρυγγολογίας  και Ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών   (International Winter Congress on Neurosurgery, Otolaryngology and Minimally Invasive Techniques). Άσπεν, Κολοράντο, ΗΠΑ. Μάρτιος 21-25, 1999

 

6. Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο του 2ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων με θέμα την «Πλάγια ευρεία υπινιακή προσπέλαση»: Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Ιούνιος 12-13, 1999

 

7. 2nd Σκανδιναβικό μικροχειρουργικό εργαστήριο στην χειρουργική της Βάσης του κρανίου                                           Ινστιτούτο Karolinska, Στοκχόλμη, Σουηδία. Σεπτέμβρης 16-18, 1999 

 

8. Πρακτική Άσκηση Μικροχειρουργικής , Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, «Θεόδωρος Γαροφαλίδης», και Νοσοκομείο «ΚΑΤ», Κλινική Χειρουργικής του Χεριού-Μικροχειρουργικής. Τρίμηνη εκπαίδευση σε μικροχειρουργικές τεχνικές. Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1999 

 

9. Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο στις χειρουργικές προσπελάσεις της βάσης του κρανίου, 11ο Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας Χειρουργικής Βάσης  Κρανίου της Βορείου Αμερικής (Annual Meeting of the North American Scull Base Society).  Νευρολογικό Ινστιτούτο Barrow , Phoenix, Αριζόνα, ΗΠΑ. Μάρτιος, 2000. Καθηγητής Robert Spetzler

 

10. Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στο σύστημα προηγμένων νευροχειρουργικών εργαλείων 

  αέρος (Advanced pneumatic instrumentation in neurosurgical procedures) της Εταιρείας 

  Medronic Midas Rex. Δεκατέσσερις (14) ώρες εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2000 

 

11. Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο στην « Χειρουργική της Σπονδυλικής Αρτηρίας»,   Νοσοκομείο Lariboisière, Παρίσι, Γαλλία. Καθηγητής Bernard George. Σεπτέμβρης 26-29, 2000 

                                       

12. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ευρωπαϊκής Νευροχειρουργικής Εταιρείας (ΕΑΝS): «Λειτουργική Νευροχειρουργική- Τραύμα- Παιδιατρική Νευροχειρουργική». Πράγα, Δημοκρατία της Τσεχίας, Φεβρουάριος 11-15, 2001

 

13. 3ο Διεθνές Φροντιστήριο Υδροκεφάλου, Κως, Μάιος 2001 

 

1.   Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ευρωπαϊκής Νευροχειρουργικής Εταιρείας (ΕΑΝS):

«Σπονδυλική Στήλη και Περιφερικά Νεύρα», Ρώμη, Ιταλία, Φεβρουάριος 2-7, 2002

 

2. Προηγμένο Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο στην «Μικροχειρουργική Προσπέλαση της  

Βάσης του Κρανίου» (Advanced Skull Base Microanatomy Workshop and Hands-on Dissection Course)  Διεθνές Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για τη Νευροχειρουργική (International Neurosurgery Education    Foundation) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νευροεπιστημών της Καρολίνας (Carolina Neuroscience Institute) και την Εταιρεία Anspach.

Καθηγητής Takanori Fukushima, Palm Beach Gardens, Φλόριδα, ΗΠΑ. Μάιος 2-4,2002

 

3. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ευρωπαϊκής Νευροχειρουργικής Εταιρείας (ΕΑΝS):

      «Αγγειακές παθήσεις», Θεσσαλονίκη, Αύγουστος  20-25, 2005

4. 1ο Διεθνές Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο - Συμπόσιο στις Εξελίξεις στην Χειρουργική της

     Σπονδυλικής Στήλης ( 1st International Symposium – Advances in Spinal Surgery- Hands on

     Workshop) – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α’ Ορθοπαιδική Κλινική

     Υπεύθυνος: Καθ. Παναγιώτης Σουκάκος, Αθήνα, Ελλάδα, Νοέμβριος 16-19, 2006

5. Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο στην χρήση του Pediguard  (Spine Vision Training Course on

     Pediguard), Παρίσι, Γαλλία, Απρίλιος 2007

 

6. Eφαρμοσμένο φροντιστήριο στη Διαδερμική Δισκεκτομή, Οσφυϊκή και Αυχενική 

     Πυρηνοπλαστική με το Σύστημα Perc-DT  της Spine WandTM, .

     Μόναχο, Γερμανία, Μάρτιος 30-31, 2007

7. Eφαρμοσμένο φροντιστήριο στη Διαδερμική κυφοπλαστική Parallax System.

      Μόναχο, Γερμανία, Μάρτιος 30-31, 2007

8. Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο Ενδοκράνιας Νευροενδοσκόπισης (Endocranial

     Neuroendoscopy), Aesculap Academie, Βερολίνο Αύγουστος 20-22, 2008

9. Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο στην Ελάχιστα Επεμβατική Ενδοσκοπική Χειρουργική της  

      Βάσης  του Κρανίου και της Υπόφυσης. University of Pittsburgh Medical Center,

      Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Οκτώβριος 22-25, 2008. Υπεύθυνος Καθ. Amin Kassam

 

10. Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο στην Διατομή της Λευκής Ουσίας του Εγκεφάλου.

     University of Zurich, Neurosurgical Department, Zurich, Ελβετία. Ιούλιος 29-31, 2010.

     Υπεύθυνος Καθ. Bertalanfy

 

 

 Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook