Πρόδρομος - Μάκης
Χριστοφορίδης

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Χριστοφορίδης Πρόδρομος - Μάκης Π.
Τοπάλη 56, Βόλος, 38221, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
FB Share
Χριστοφορίδης Πρόδρομος - Μάκης Π. Τοπάλη 56, Βόλος, 38221, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook