Χρήστος
Κανιστράς

Χειρουργός Μαστού
ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25ης Μαρτίου 121, Θεσσαλονίκη, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25ης Μαρτίου 121, Θεσσαλονίκη, 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 50 ευρώ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook