Σπύρος
Σουλτάνος

Εξειδικευμένο Δερματοχειρουργικό Ιατρείο
Σουλτάνος Σπύρος
Μητροπόλεως 8Α, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ
FB Share
Σουλτάνος Σπύρος Μητροπόλεως 8Α, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook