Γεώργιος
Χατζηπαύλου

Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Χατζηπαύλου Γεώργιος Π.
Βασιλίσσης Σοφίας 66, Αθήνα, 11528, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Χατζηπαύλου Γεώργιος Π. Βασιλίσσης Σοφίας 66, Αθήνα, 11528, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook