Κυριακή
Κηρυττοπούλου

Χειρουργός Οφθαλμίατρος - Παιδοφθαλμίατρος
Κηρυττοπούλου Κυριακή Σ.
Ερυθρού Σταυρού 38, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ
FB Share
Κηρυττοπούλου Κυριακή Σ. Ερυθρού Σταυρού 38, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook