Αντώνιος
Παπαϊωάννου

Καρδιολόγος
Παπαϊωάννου Αντώνιος Π.
Φαβιέρου 17, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ
FB Share
Παπαϊωάννου Αντώνιος Π. Φαβιέρου 17, Χαλκίδα, 34100, ΕΥΒΟΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook