Αθανάσιος
Κοντόπουλος

Νευροχειρουργός
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΝΑΣΟΣ
Καραμανλή Κωνσταντίνου 137, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΝΑΣΟΣ Καραμανλή Κωνσταντίνου 137, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Πέμπτη: 17:00μμμ - 20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook