Νικόλαος
Σωτηρόπουλος

Ειδικός Παιδολαρυγγόλογος - Ειδικός Παιδικής Δυσφαγίας
Σωτηρόπουλος Νικόλαος Γ.
Λεωφόρος Δημοκρατίας 19, Κερατσίνι, 18755, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Σωτηρόπουλος Νικόλαος Γ. Λεωφόρος Δημοκρατίας 19, Κερατσίνι, 18755, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 50 ευρώ

Συνεργασία με νοσοκομεία:

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη:17:30μμ-20:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook