Γρηγόριος
Μανίφικος

Γενικός Χειρουργός
Μανίφικος Γρηγόριος Π.
Πολυτεχνείου 10 & Κουντουριώτου, Νέο Ηράκλειο, 14122, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Μανίφικος Γρηγόριος Π. Πολυτεχνείου 10 & Κουντουριώτου, Νέο Ηράκλειο, 14122, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη-Πέμπτη:17:30μμ -19:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook