Νικόλαος
Σεβρισαριανός

Γενικός Χειρουργός
Σεβρισαριανός Νικόλαος Ι.
Λεωφόρος Μίνωος 59, Ηράκλειο, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
FB Share
Σεβρισαριανός Νικόλαος Ι. Λεωφόρος Μίνωος 59, Ηράκλειο, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή :19:00 -21:00 εκτός Τετάρτης και Παρασκευής απόγευμα.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook