Στυλιανός
Σιμιτσής

Καρδιολόγος
Σιμιτσής Στυλιανός Ε.
Μιχαλακοπούλου 86, Αθήνα, 11528, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Σιμιτσής Στυλιανός Ε. Μιχαλακοπούλου 86, Αθήνα, 11528, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη+Πέμπτη:17:00μμ -20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook