Θεόδωρος
Καραμπάτος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Καραμπάτος Θεόδωρος Γ.
Κλεισόβης 26, Πειραιάς, 18539, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Καραμπάτος Θεόδωρος Γ. Κλεισόβης 26, Πειραιάς, 18539, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:18:00μμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook