Πέτρος
Αθανασίου

Παθολόγος
Αθανασίου Πέτρος Α.
Κόνωνος 48-50, Αθήνα - Παγκράτι, 11633, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Αθανασίου Πέτρος Α. Κόνωνος 48-50, Αθήνα - Παγκράτι, 11633, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:17:15μμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook