Χρήστος
Κωνσταντάρας

Γενικός Χειρουργός
Κωνσταντάρας Χρήστος Δ.
Εγνατία 81Α, 1ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Κωνσταντάρας Χρήστος Δ. Εγνατία 81Α, 1ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook