Πέτρος
Τσεμπισσέφ

Χειρουργός Ουρολόγος
Τσεμπισσέφ Πέτρος Β.
Βενιζέλου Ελευθερίου 14-16, Αργυρούπολη, 16452, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Τσεμπισσέφ Πέτρος Β. Βενιζέλου Ελευθερίου 14-16, Αργυρούπολη, 16452, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή:18:00μμ -21:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook