Γεώργιος
Τσιτσικλής

Γενικός Χειρουργός
Τσιτσικλής Γεώργιος Α.
Λουτρών 33, Λαγκαδάς, 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Τσιτσικλής Γεώργιος Α. Λουτρών 33, Λαγκαδάς, 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη-Παρασκευή:18:00μμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook