Βασίλειος
Μεγκιάνης

Ειδικός Παθολόγος
Μεγκιάνης Βασίλειος Σ.
Εθνικής Αντιστάσεως 5, Σέρρες, 62122, ΣΕΡΡΩΝ
FB Share
Μεγκιάνης Βασίλειος Σ. Εθνικής Αντιστάσεως 5, Σέρρες, 62122, ΣΕΡΡΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

9.00-13.30 πρωι 18.00-21.00 απόγευμα εκτός Τετάρτη


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook